Announcements

Please see the latest XTMPI updates below:

URGENT ANNOUNCEMENT FOR LESSONS BETWEEN 24-29 JANUARY 2022

January 24, 2022

*English Text Follows

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ.

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές,

Ευχαριστούμε που συνεχίζετε να μας εμπιστεύεστε και να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες μας, που μοναδικό στόχο έχουν την ασφάλεια και υγεία των παιδιών, γονέων και προσωπικού του φροντιστηρίου μας, καθώς και την παροχή υψηλού επιπέδου μόρφωσης στα παιδιά μας, είτε στη τάξη, είτε διαδικτυακά, είτε ακόμα και σε συνδυασμό των δύο, με επαγγελματισμό και αγάπη.

Παρακαλώ όπως μελετήσετε προσεκτικά τα πιο κάτω και όπως μεριμνήσετε έγκαιρα για την προσκόμιση των εντύπων που χρειάζονται για την ασφαλή επιστροφή των παιδιών στην τάξη.

Σε περιπτώσεις όπου δεν μπορείτε να παρουσιάσετε έγκαιρο και έγκυρο SAFEPASS, όπως εξηγείται πιο κάτω, πριν την έναρξη του μαθήματος, παρακαλώ όπως τα παιδιά παρακολουθήσουν το μάθημα τους διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας TEAMS.

Με βάση τα πιο πάνω, και για την περίοδο 24-29 Ιανουαρίου, η απόφαση μας είναι η ακόλουθη:

ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ,ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ
Τα παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου μπορούν να έρχονται στην τάξη νοουμένου ότι έχουν:

 – Rapid Τest με ισχύ 72 ωρών (δύο φορές τη βδομάδα – μπορούν να παρουσιάζουν και το τέστ που κάνουν στο σχολείο)
ή
 – PCR με ισχύ 72 ωρών

Σημείωση 1
Τα παιδιά που είναι θετικά στον ιό ή στενές επαφές παρακαλούμε όπως παρακολουθούν τα μαθήματα διαδικτυακά μέχρι και τη λήξη της περιόδου καραντίνας τους & αρνητικοποίησης τους από τον ιό.

Σημείωση 2
Αν το παιδί σας έχει αρνητικό τεστ αλλά έχει συμπτώματα (πχ. πυρετό, πονόλαιμο, βήχα η αδιαθεσία) παρακαλούμε όπως παρακολουθήσει το μάθημα του διαδικτυακά.

Σημείωση 3
Τα πιο πάνω ισχύουν για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως αν έχουν εμβολιαστεί η όχι. Εξαιρούνται ΜΟΝΟ τα παιδιά με πιστοποιητικό πρόσφατης νόσησης.

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 (ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ κλπ.)
Ισχύουν αυστηρά τα ακόλουθα μέτρα για εμβολιασμένους ΚΑΙ ανεμβολίαστους:

Επίδειξη ταυτότητας & Επίδειξη safe pass:
– 48h Rapid Test
ή
– 72h PCR
ή
– Πιστοποιητικό εμβολιασμού με 3 δόσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ RAPID TEST, PCR TEST ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ:
Προς αποφυγή συνωστισμού στο σχολείο ή έστω καθυστέρησης, μπορείτε να στείλετε το RAPID / PCR TEST του παιδιού σας ΕΓΚΑΙΡΑ (το πρωί πριν το μάθημα του παιδιού) με τους πιο κάτω τρόπους:

 1. Να το στείλετε σε μήνυμα στην καθηγήτρια/καθηγητή μέσω CLASSTER.
 2. Να το στείλετε στο προσωπικό email της καθηγήτριας/καθηγητή το οποίο θα σας αποσταλεί σε μήνυμα στο CLASSTER.
 3. Να παρουσιάσει το παιδί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το εν ισχύι τεστ του ΠΡΙΝ την είσοδο του στην τάξη (σε μορφή barcode).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε όπως αποταθείτε στην γραμματεία μας, αφού πρώτα όμως σιγουρευτείτε ότι έχετε διαβάσει ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ τα πιο πάνω, για την ασφάλεια ΟΛΩΝ μας.

Σας ευχαριστώ πραγματικά για την άψογη συνεργασία και στήριξη!

Με εκτίμηση,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

PLEASE READ THEN FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY, CONCERNING THE SPECIFIC COVID-19 MEASURES REQUIRED FOR THE SCHOOL GRADE TO WHICH YOUR CHILD BELONGS TO – PRIMARY, SECONDARY, HIGH SCHOOL & ADULTS

Dear Parents and Students,

Thank you for trusting and for faithfully following our guidelines and required health measures, which have as a one and only purpose, the health and safety of your children, yourselves as well as our school staff, who tirelessly work to ensure a high-level, quality education for your children; whether in the classroom, online, or even via a hybrid combination of both.

Please study the following measures carefully and make sure the necessary tests and passes are provided in a timely manner, to ensure the safe return of our students in the classrooms.

In case you are not able to present a timely and valid safe pass (as explained below) before the start of the lesson, you are kindly requested to have the children attend their course online through the TEAMS platform.

Based on the above, and for the period of January 24th-29th, our decision is the following:

PRIMARY, SECONDARY & HIGH SCHOOL STUDENTS
Primary, Secondary & High school students may come to class provided they have a:

– 72hour valid rapid test (twice a week – they can present the tests they are doing at school)
or
– 72hour valid PCR test

Note 1
Children who test positive or listed as a close contact of someone who is positive are kindly requested to attend classes online until the end of their quarantine period & until they test negative.

Note 2
If your child has a negative test but has symptoms (eg fever, sore throat, cough or malaise) they are kindly requested to attend class online.

Note 3
The above requirements apply to all children, whether they have been vaccinated or not. Only children with a recent COVID illness certificate are excluded from providing Rapid or PCR Tests.

ADULTS OVER 18 (STUDENTS, PARENTS, TEACHERS, STAFF, VISITORS etc.)
The following measures strictly concern both vaccinated AND unvaccinated adults:

Safepass & Identification of:
– 48h Rapid Test
or
– 72h PCR test
or
– 3rd dose Vaccination Certificate

PRACTICAL OPTIONS FOR Rapid test, PCR test or Vaccination Certificate CHECK:
To avoid overcrowding and lost lesson time, you are encouraged to send your child’s Rapid / PCR valid tests the morning before your child’s lesson, in the following ways:

 1. Send it to the teacher via CLASSTER messaging.
 2. Send it to the teacher’s personal email which will be sent to you in a message on CLASSTER.
 3. Have your child present a printed or electronic test (confirmation certificate) BEFORE entering the classroom (in barcode form).

For any clarifications please contact our front desk, but please first make sure that you have read the above CAREFULLY, to ensure a smooth and safe return to school!

Thank you very much for your excellent cooperation and support!

Yours sincerely,
Xenia Tsolaki Metaxa

SEASON’S GREETINGS! – DECEMBER 2021 SKYWALKERS NEWSLETTER

December 28, 2021

*English Text Follows

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά και οι Skywalkers σας εύχονται τις πιο φανταστικές γιορτές.

Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να θυμηθούμε τι έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα και να ενδυναμώσουμε τους εαυτούς μας με νέους στόχους για το νέο έτος.

Πατήστε πιο κάτω για να δείτε το Newsletter μας!

——————–

Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute and the Skywalkers wish you the most amazing festive holidays.

This is the best time to reflect on what we have achieved and empower ourselves with new goals for the new year.

Click below to access our Newsletter!

URGENT ANNOUNCEMENT FOR LESSONS BETWEEN 17-21 JANUARY 2022

January 17, 2022

*English Text Follows

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Μετά από σύσταση του υπουργείου υγείας και παιδείας και των διευθυντών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης της περιοχής μας, τα μαθήματα θα συνεχίσουν διαδικτυακά για ακόμη μία βδομάδα (17 με 21). Φυσικά όσα παιδιά είχαν πρόβλημα σύνδεσης μπορούν να έρθουν στο φροντιστήριο, αφού ενημερώσουν την γραμματεία στο 25879119 και φυσικά με αρνητικό τεστ αντιγόνου και με την μάσκα τους. Σιγουρευτείτε ότι οι κάμερες σας θα είναι ανοικτές κατά την διάρκεια όλου του μαθήματος και ότι τα κομπούτερς σας είναι φορτισμένα.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία και την άψογη συνεργασία σας.

——————–

Dear parents and students,

After consulting the principals of the schools and the ministry of health, we have decided that we will stay online for one more week (17th to 21st). Of course, students who have had problems with connection or any other serious problem, can come here with a negative RAPID test and their masks for the lesson, provided that they inform us by calling 25879119. Make sure that cameras are on continuously and computers or laptops are charged.

Thank you for your understanding and perfect cooperation.

Best Regards,

Xenia Tsolaki Metaxa
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. in English Literature CCNY, CUNY, USA

VERY IMPORTANT ANNOUNCEMENT REGARDING JANUARY 2022 LESSONS

December 29, 2021

*English Text Follows

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Αγαπητοί γονείς,

Ενόψει των πολύ αυξημένων κρουσμάτων και κατόπιν εισηγήσεων του Υπουργείου, τα μαθήματα μας από τις 7 Ιανουαρίου μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου, συμπεριλαμβανομένων θα διεξαχθούν διαδικτυακά, στις ίδιες μέρες και ώρες.

Τα επιπλέον μαθήματα για εξάσκηση των εξωτερικών εξετάσεων Ιουνίου, τα οποία ήταν προγραμματισμένα στις 3, 4 & 8 Ιανουαρίου, θα μεταφερθούν αργότερα με φυσική παρουσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Φυσικά θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

Παρακαλούμε όλους τους μαθητές και μαθήτριες να ελέγξουν τους κωδικούς τους για CLASSTER και TEAMS  και να φροντίσουν να έχουν ανοικτές τις κάμερες τους κατά την διάρκεια των μαθημάτων εφόσον κανένα παιδί δεν μπορεί να παρακολουθεί διαδικτυακά μαθήματα με κλειστή την κάμερα. Όσα παιδιά έχουν σοβαρό πρόβλημα σύνδεσης, να επικοινωνήσουν με την γραμματεία το συντομότερο στα τηλέφωνα 25879119 ή 25316015.

——————–

VERY IMPORTANT ANNOUNCEMENT REGARDING JANUARY 2022 LESSONS

Dear parents,

Considering the current circumstances with the high number of COVID positive cases  and upon suggestions from the Ministry, our lessons from the 7th until the 14th of January will take place online at the regular times and days.

The extra lessons, arranged on the 3rd, 4th & 8th of January for practice and preparation for the June external exams, will be transferred on a later date when the circumstances will allow physical presence of students. You will be notified accordingly when the time comes.

We kindly request all students to verify their passwords for CLASSTER and TEAMS and to make sure they will have their cameras on since no student is allowed to watch a lesson online without turning their camera on. Students who might have a serious problem with connection, need to  communicate with the administration as soon as possible by calling at 25879119 or 25316015.

Best Regards,

Xenia Tsolaki Metaxa
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. in English Literature CCNY, CUNY, USA

WATCH A MOVIE CHALLENGE – BIG LIFE JOURNAL

December 28, 2021

*English Text Follows

Αγαπητοί γονείς,

Σας στέλνω μια ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ για εσάς και τα παιδιά σας. Ας δοκιμάσουμε να δούμε πόσες ταινίες μπορείτε να δείτε εσείς και τα παιδιά σας.

Φυσικά πρέπει να είναι με αγγλικούς υπότιτλους. Βοηθάει επίσης να μιλάτε για τα μηνύματα των ταινιών μετά και να ρωτάτε τα παιδιά τι τους άρεσε, ποια ήταν η αγαπημένη τους σκηνή και γενικά οτιδήποτε πιστεύετε ότι άξιζε για να την δείτε. Σε πολλά παιδιά αρέσει ακόμη και να ζωγραφίζουν την αγαπημένη τους σκηνή ή χαρακτήρα. Όλα εξαρτώνται από την ηλικία του κάθε παιδιού. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να κάνετε αυτή τη δραστηριότητα μια ζεστή οικογενειακή δραστηριότητα που σας συνδέει και σκορπίζει αγάπη μέσα στην οικογένειά σας.

Λοιπόν, αγαπητοί γονείς, καλή παρακολούθηση. Θα συμμετάσχω και εγώ στην πρόκληση!

Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

Dear parents,

I am sending you a MOVIE CHALLENGE ACTIVITY for you and your children. Let’s try this and let’s see how many movies you and your children can see.

Of course they need to be with English subtitles; and it helps to talk about the messages afterwards and to ask children what they enjoyed, what was their favourite scene and generally anything you feel worthwhile. Many children even like to draw their favourite scene or character. It all depends on the age of each child. The most important thing is to make this activity a warm family activity which connects you and spreads love within your family.

So, dear parents, happy watching. I will be participating in the challenge too!

Xenia Tsolaki Metaxa

XTMPI CHRISTMAS SONGS LYRICS

December 13, 2021

*English Text Follows

Χριστουγενιάτικα τραγούδια στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά!

https://www.youtube.com/watch?v=z3bT0MY7ABs&t=7s

Πατήστε πιο κάτω για να δείτε και να μάθετε τους στοίχους!

——————–

Christmas songs at Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute!

https://www.youtube.com/watch?v=z3bT0MY7ABs&t=7s

Click below to view and learn the lyrics!

COVID-19 NEW MEASURES FOR PRIVATE INSTITUTES

November 29, 2021

*English Text Follows

Αγαπητοί γονείς,

Επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τα νέα μέτρα κατά του COVID-19 που ανακοινωθήκαν συγκεκριμένα για ιδιωτικά φροντιστήρια.

Παρακαλώ όπως διαβάσετε τη συνημμένη επιστολή του υπουργείου για περισσότερες πληροφορίες.

Ευχαριστώ.

Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

Dear parents,

We are contacting you about the new measures against COVID-19 that were announced specifically for private institutes.

Please read the attached letter from the ministry for more information.

Thank you.

Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute

IMPORTANT SAFETY MATTERS

November 19, 2021

*English Text Follows

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΕΤΑΞΑ

Αγαπητοί γονείς,

Επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών σας, στον χώρο του φροντιστηρίου.

Για την ασφάλεια των παιδιών σας, παράκλησή μας είναι να φέρνετε τα παιδιά σας 5-10 λεπτά πριν το μάθημα και να τα παραλαμβάνετε αμέσως μετά το τέλος του μαθήματος, για να μην μένουν στο προαύλιο χώρο για δική τους ασφάλεια.

Σε περίπτωση που καθυστερείτε για οποιοδήποτε λόγο παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το παιδί σας για να παραμείνει στον χώρο της καφετέριας όπου υπάρχει επίβλεψη. Επιβάλλεται επίσης να ενημερώvετε και την γραμματεία.

Αναφορικά με τα έργα στο μπροστινό μέρος του φροντιστηρίου μας, για ανακατασκευή της διάβασης πεζών, θερμή μας παράκληση είναι να αφήνετε τα παιδιά σας στο αδιέξοδο ή στο πίσω χώρο στάθμευσης/χώρο πρασίνου του φροντιστηρίου.

Σχετικά με το πάρκινγκ στον πίσω χώρο του φροντιστηρίου θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τα εξής:

 • Απαγορεύεται να παρκάρετε στις θέσεις αναπήρων, λόγω του ότι υπάρχουν οικογένειες με σοβαρά κινητικά προβλήματα.
 • Μην παρεμποδίζετε την κυκλοφορία στον χώρο στάθμευσης αφήνοντας το αυτοκίνητο στην μέση για να συνοδεύσετε τα παιδιά σας.
 • Ακολουθείτε την είσοδο και έξοδο του πάρκινγκ όπως είναι οι σημάνσεις.
 • Μην μπλοκάρετε τις εισόδους του φροντιστηρίου παρκάροντας στα πεζοδρόμια ή σε χώρους εισόδου.

Εννοείται πως οτιδήποτε θέλετε εσείς να φέρετε εις γνώση μας που αφορά την υγεία και ασφάλεια των παιδιών σας είμαστε πάντα στην διάθεση σας.

Με εκτίμηση,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

IMPORTANT WORKS AT XENIA TSOLAKI METAXA PRIVATE INSTITUTE

Dear Parents,

We feel the need to communicate some serious matters with regards to your children’s health and safety on the school premises.

First, for your children’s safety you are kindly requested to leave your children at our school 5-10 minutes prior to their lesson and pick them up right after the end of it so they won’t stay at the school yard area.

In case you are running late, for any reason, please let your children know and advise them to remain at the school cafeteria where there is adult supervision. You are also advised to let the reception know about your delay.

Regarding the roadworks for the reconstruction of the pedestrian crossing at the front of our school, we kindly request to leave your children at the dead-end road or at the parking area/school yard at the back.

As for the parking at the back area of the school, we would like to underline the following:

 • It is forbidden to park in a handicap spot because there are families with serious problems.
 • Do not obstruct the vehicle traffic at the parking area by leaving your car in the middle of the parking to accompany your child.
 • Follow the entrance and exit signage shown in the parking area.
 • Do not obstruct the entrance of the school by parking on the sidewalk or at places where there is an entrance.

Of course, we are always at your disposal if there is anything that you would like to bring into our knowledge that concerns your children’s health or safety.

Kind regards,
Xenia Tsolaki Metaxa

1ST PARENTS-TEACHERS MEETING LOTTERY WINNERS

October 27, 2021

*English Text Follows

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσέλευση σας στην 1η συνάντηση γονέων καθηγητών που έγινε στις 16 Οκτωβρίου 2021. Ήταν μια όμορφη συγκέντρωση, γεμάτη θετικά σχόλια και ενέργεια. Ο σεβασμός σας, η θετική σας αντίδραση και τα ενθαρρυντικά σας σχόλια για το έργο και την προσπάθεια μας να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά σας, ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Σας ευχαριστούμε όλους που μας εμπιστευτήκατε  τα πιο πολύτιμα διαμάντια σας, τα παιδιά σας, και που μας επιτρέψατε να εκπαιδεύσουμε το μυαλό και την καρδιά τους ώστε  να τους ετοιμάσουμε για αυτόν τον απαιτητικό κόσμο στον οποίο θα ζήσουν.

Να θυμάστε ότι είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστείτε. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς, είτε κατόπιν ραντεβού. Μαζί μπορούμε να προσφέρουμε στο παιδί σας την καλύτερη εκπαιδευτική και προσωπική εμπειρία και να δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα τα συνοδεύουν για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε πιο κάτω, τα ονόματα των νικητών της κλήρωσης για όσα άτομα παρευρέθηκαν στην συνάντηση γονέων το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, 2021. Συγχαρητήρια σε όλους. Παρακαλούμε όπως πάρετε τα δώρα σας από την Γραμματεία.

Με εκτίμηση,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

Dear parents,

I would like to extend my deepest thanks for your participation during our first parent teacher meeting. It was a beautiful gathering filled with positive comments and energy. Your respect, positive reaction and encouraging comments on our work and effort to educate your children, were beyond expectations. Thank you all for trusting us with your most precious diamonds, your children, and for allowing us to educate their minds and their hearts and get them ready for this demanding world they need to live in.

Remember that we are here for anything you may need. Do not hesitate to get in touch with us either by phone or by appointment. Together we can offer your child the best educational and personal experience and create empowering memories, which will accompany them for the rest of their lives.

It is our pleasure to present below the names of the winners of the draw we made among the people who participated in the parents meeting on Saturday, the 16th of October 2021. Congratulations, you can collect your gifts from the front desk.

Best Regards,

Xenia Tsolaki Metaxa
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. in English Literature CCNY, CUNY, USA

XTMPI 1ST PARENTS MEETING – LOTTERY WINNERS 16/10/2021

PARENT’S NAME

CHILDREN’S NAME

PRESENT

Stylianou Silvia

Stylianou Nikolas STB4

1 Cup & 1 Coaster

Stylianou Genevieve

Stylianou Chryso SWA1

Mothers & Children of the World Book

Takka Vicky

Panagi Andreas SKA3 &

Panagi Yiannis STA3

1 Cup & 1 Coaster

Georgiou Maria

Geogiou Stavros & Panayiota SWB4

Mothers & Children of the World Book

Fournari Rea

Stavrou Theodoulos STA3

1 Cup & 1 Coaster

Anastasiou Martha

Anastasiou Eleana STC2 &

Anastasiou Nikolas IGCSE1

1 Cup & 1 Coaster

Kakopsitou Constantina

Kakopsitou Athina SWA2

Kakopsitou Kyriaki SWA2

Mothers & Children of the World Book

Constantinidou Stella

Constantinides Panayiotis &

Marinos STC4

1 Cup & 1 Coaster

Kyriakides Kostas

Kyriakides Thasos IGCSE 2 &

Kyriakides Maria STC

T-Shirt

Panagides Christina

Panagides Marinos SKA2

Mothers & Children of the World Book

Nikolaidou Mariella

Perikleous Ioulia SKA5 & Antonis SKB2

Fidakis Amialakis Book

Yiasemidou Adonis

Yiasemidou Anna Maria STA2

T-Shirt

Ioannou Ioannis

Ioannou Demetra STA4

Fidakis Amialakis Book

Bachorz Tomasz

Bachorz Hubert IGCSE 1

1-month free Spanish Lessons

Neocleous Elena

Neocleous Louis SYD1

1-month free Chez-vou Lessons

Papadouri Antrea

Anastasiou Evgenias SKA3

1-month free Chez-vou Lessons

Papaleontiou Sonia

Papaleontiou Anastasia SKA3

Fidakis Amialakis Book

PARENTS-TEACHERS MEETING 2021

October 8, 2021

*English Text Follows

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 2021
Ημέρα: 16 Οκτωβρίου, Σάββατο
Ώρα: 2:00 μ.μ – 6:30 μ.μ. (ελεύθερη προσέλευση)
Για λόγους ασφαλείας η συνάντηση θα διεξαχθεί στον χώρο πρασίνου/θεατράκι FIREFLY.
*σε περίπτωση βροχής η συνάντηση θα διεξαχθεί στον εσωτερικό χώρο.

Αγαπητοί  γονείς,

Με χαρά σας προσκαλούμε στην 1η συνάντηση γονέων και καθηγητών η οποία είναι σημαντική για την λεπτομερή ενημέρωση των παιδιών σας. Ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας και για οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.

Σας περιμένουμε με χαρά!!!
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

INVITATION – PARENTS-TEACHERS MEETING 2021
Date: October 16th, Saturday
Time: 2:00 pm – 6:30 pm
For security reasons, the meeting will be held in the green space/FIREFLY theatre.
*in case of rain the meeting will be held indoors.

Dear Parents,

We are pleased to invite you to our 1st parents-teachers meeting which is important for the detailed information of your children’s progress.

We are expecting you!!!
Xenia Tsolaki Metaxa

INVITATION FOR A VERY IMPORTANT PARENT PRESENTATION (IGCSE)

September 17, 2021

ENGLISH IGCSE COURSE
Announcement for Extra Lessons (2021-2022)

Dear parents and students,

Welcome to the new academic year and congratulations for making it to the highest level of English Exams- your university entry exams – IGCSE 1st & 2nd Language by Pearson / Edexcel. This will be a very challenging academic year, so you need to be informed about an important meeting with parents and students on WEDNESDAY, September 22nd at 7:00-8:00 and also VERY IMPORTANT extra lessons and mock exams that will take place throughout the year.

All extra lessons are mandatory, and students cannot be absent so please add the following dates to your calendar.

DATE

TIME

Saturday October 9th, 2021

9:00am-11:00am

Saturday November 13th, 2021

9:00am-11:00am

Saturday December 4th, 2021

9:00am-11:00am

Wednesday January 5th, 2022

4:00pm-7:00pm

Saturday February 5th, 2022    

9:00am-12:00am

Saturday March 19th, 2022

9:00am-11:00am

Saturday April 16th, 2022

9:00am-11:00am

Friday April 29th, 2022

9:00am- 12:00am

Saturday May 14th, 2022

9:00am- 12:00am

May/June FINAL Mock Exams

To Be Announced

EXAM DATES

1st Language Exam May/June 2022

2nd Language Exam May/June 2022

To Be Announced

This is a 10-month course September to June (all June hours and many more are covered as indicated above) and regular attendance and hard work is mandatory for best results.

*IGCSE Meeting for Parents and students: September 22nd 7:00pm-8:00pm at the firefly theatre Area. It is important that you attend the meeting to better understand the importance and difficulty of this year’s exams.

INVITATION FOR A VERY IMPORTANT PARENT PRESENTATION (SKYWALKERS A & B)

September 17, 2021

*English Text Follows

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Αγαπητοί Γονείς των παιδιών της SkyWalkers A & B,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε σε μια ενημέρωση που αφορά την φετινή ύλη των παιδιών σας καθώς και την προσέγγιση διδασκαλίας του φροντιστηρίου μας. Η παρουσίαση αυτή  θα γίνει στο θέατρο Firefly στο πίσω μέρος του σχολείου μας στις 22/9/21, ημέρα Τετάρτη μεταξύ 6:00-6:30.

Κατά την συνάντηση αυτή θα ενημερωθείτε για τα πιο κάτω θέματα:

 • για την σημασία των τελευταίων χρόνων διδαχής Αγγλικών (Β1,Β2,C1).
 • τις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε.
 • συμβουλές για καλύτερη προσέγγιση μελέτης στο σπίτι.
 • τις καινούργιες εξετάσεις Αγγλικών (IGCSEs, IELTS, SATs, A’ Levels).
 • τα βήματα που πρέπει να κάνετε τώρα για να πετύχετε υποτροφίες και εισδοχή σε πανεπιστήμια.
 • την δωρεάν καθοδήγηση επαγγελματικού προσανατολισμού που προσφέρουμε στους μαθητές μας.
 • τα ειδικά τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Στόχος της συνάντησης δεν είναι να ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας αφού αυτό θα γίνει στην επόμενη συνάντηση στις 16 Οκτωβρίου. Αυτό που επιθυμούμε να πετύχουμε, είναι να κατανοήσετε και εσείς και τα παιδιά σας που στοχεύουμε φέτος και πως ο κάθε ένας από μας μπορεί να βοηθήσει για να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι.

Στα 32 χρόνια λειτουργίας μας έχουμε διαπιστώσει ότι η σωστή και έγκαιρη συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών είναι απόλυτα σημαντική για την επιτυχία των παιδιών σας. Θα χαρούμε να μοιραστούμε μαζί σας την δική μας εμπειρία και να ακούσουμε και από σας την εμπειρία που έχετε στο σπίτι με τα παιδιά σας όσον αφορά τα Αγγλικά και γενικά την επιμόρφωση τους σε όλους τους τομείς.

Για τους πιο πάνω λόγους θεωρούμε ότι η παρουσία σας είναι σημαντική.

Με εκτίμηση,

Xenia Tsolaki Metaxa
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. Honours in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. Honours in English Literature CCNY, CUNY, USA

www.xtmpi.ac.cy

where learning becomes an art”

——————–

INVITATION FOR A VERY IMPORTANT PARENT PRESENTATION

Dear Parents of SkyWalkers A & B,

We would like to invite you to our first curriculum awareness meeting which will be held at our school Firefly Theatre at the parking area of our school on Wednesday, 22nd of September, between 6:00-6:30pm.

During the meeting you will be informed about the following issues: 

 • the vital importance of the last years of English at our school (B1,B2,C1).
 • the various teaching methods used in class.
 • the new English Language University entry exams.
 • advice on effective homework approaches for better results.
 • current academic steps for future UK & USA Scholarships.
 • Free career advise by our counsellors.
 • career testing at XTMPI only for 35 euros for our students.

The purpose of this meeting is not to be informed about the progress of your children as this will be done in the next parent’s meeting on the 16th of October. What we hope to achieve with this encounter is to share our common goals and to examine what each and every one of us needs to do in order to reach these goals.

During the last 32 years of our journey as a school we have experienced the positive results which are derived from proper and ongoing cooperation between parents and teachers.

We believe that your presence is of utmost importance and we will be happy to see you.

Best Regards,

Xenia Tsolaki Metaxa
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. Honours in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. Honours in English Literature CCNY, CUNY, USA

www.xtmpi.ac.cy

where learning becomes an art”

UNIVERSITY OF READING DISSERTATION SURVEY REQUEST

September 2, 2021

*English Text Follows

Μήνυμα στους γονείς για διπλωματική εργασία:

Το ακόλουθο μήνυμα είναι από τον φοιτητή Άγγελο Μεταξά, ο οποίος βρίσκεται στο τρίτο έτος των σπουδών του στο προπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδές στην Εκπαίδευση (BA Education Studies) του πανεπιστημίου Ρέντινγκ της Αγγλίας.

Αγαπητοί γονείς του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου Ξένια Τσολάκη Μεταξά,

Φέτος για την έρευνα της διπλωματικής μου εργασίας θα ασχοληθώ με τις επιδράσεις που μπορεί να έχει η διγλωσσία στις γραμματικές ικανότητες νεαρών μαθητών. Προκειμένου να διενεργηθεί η έρευνα αυτή, θα χρειαστώ τη βοήθειά σας.

Ψάχνω μαθητές οι οποίοι θα πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. 9-13 χρονών
 2. Ξεκίνησαν μαθήματα Αγγλικών στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά από πολύ μικρή ηλικία (3-6 χρονών).
 3. Τα Ελληνικά και τα Αγγλικά είναι οι 2 γλώσσες που μιλούν από τότε που γεννήθηκαν.

Παραδείγματα για το 3ο κριτήριο:

 • Οι γονείς μιλούσαν και Αγγλικά και Ελληνικά στο σπίτι.
 • Ο ένας γονιός μιλούσε Αγγλικά και ο άλλος Ελληνικά.
 • Και οι δύο γονείς μιλούσαν Ελληνικά στο σπίτι αλλά ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο άρα το παιδί άκουγε και τις δύο γλώσσες.
 • Μια νταντά μιλούσε Αγγλικά στο παιδί σχεδόν κάθε μέρα.
 • Οποιοδήποτε άλλο σενάριο όπου το παιδί ήταν ο αποδέκτης και της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας στο σπίτι.

Σημαντικές σημειώσεις: Αν το παιδί άκουγε και άλλη γλώσσα στο σπίτι εκτός από τα Αγγλικά και τα Ελληνικά, τότε δυστυχώς αυτό δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια.

Αν το παιδί σας πληροί τα πιο πάνω κριτήρια, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο pb002803@student.reading.ac.uk γράφοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο παιδιού
 • Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα
 • Ηλικία παιδιού
 • Μικρή περιγραφή για το πως ξεκίνησε το παιδί να ακούει τα Αγγλικά και τα Ελληνικά στο σπίτι.
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 • Αν το παιδί σας πληροί τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στην έρευνα, θα σας σταλούν περισσότερες πληροφορίες κάποια άλλη ημερομηνία σχετικά με το πως θα διενεργηθεί η έρευνα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

——————–

Message to parents for Dissertation:

This is a message from Angelos Metaxas a third year BA Education studies student from the University of Reading.

Hello XTMPI parents,

For my dissertation research this year, I will be looking at the effects bilingualism may have on young students’ grammatical proficiency. In order to conduct this study I will be needing your help.

I am looking for children that fit the following criteria.

 1. 9-13 Years old
 2. Started English language lessons at XTMPI from a very early age (3-6)
 3. Were introduced to both the English and Greek language from Birth.

Examples of criteria number 3:

 • Parents spoke both English and Greek at home,
 • One parent spoke English the other spoke Greek
 • Both parents spoke Greek at home, but they were living in the UK so the child heard both languages.
 • A babysitter spoke English to the child almost every day.
 • Any other scenario where the child was the recipient of both English and Greek at home.

Important notes: If the child was introduced to more than English and Greek at home unfortunately this does not meet the criteria.

If your child meets this criteria, please email pb002803@student.reading.ac.uk with the following information:

 • Name of child
 • Name of guardian
 • Age of child
 • Short description of how the child was introduced to both English and Greek at home.
 • An email or phone number you can be contacted.

If your child is eligible to participate in the research more information will be sent to you on a later date about how the research will be conducted.

Thank you in advance.

BACK TO SCHOOL (1ST, 2ND & 3RD OF SEPTEMBER)

August 30, 2021

*English Text Follows

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 1Η, 2Η & 3Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς / μαθητές,

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε πίσω στο σχολείο μας και σας ευχόμαστε μια υπέροχη ακαδημαϊκή χρονιά!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μαθήματα αρχίζουν την 1 Σεπτεμβρίου (Τετάρτη), 2 Σεπτεμβρίου (Πέμπτη) και 3 Σεπτεμβρίου (Παρασκευή) ανάλογα με το πρόγραμμα των παιδιών σας. Θα ενημερωθείτε με μήνυμα για κάποια μαθήματα/τμήματα που αρχίζουν αργότερα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Αρχίζουμε με τη φυσική παρουσία όλων των παιδιών στις ευρύχωρες, ευάερες τάξεις μας, με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες υγείας που έχουν θέσει τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας.
Απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση SAFE PASS από όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, σε έντυπη μορφή. Παρακαλώ όπως τυπώσετε και παραδώσετε το SAFE PASS στις καθηγήτριες σας προτού μπείτε στην τάξη. Όσα παιδιά δεν έχουν SAFE PASS πρέπει να παρουσιάσουν το αρνητικό τεστ αντιγόνου RAPID ή PCR σε έντυπη η ηλεκτρονική μορφή. Όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας θα πρέπει να φοράνε μάσκα προστασίας κατά την παραμονή τους στους εσωτερικούς χώρους του φροντιστηρίου. Θα ήταν επίσης καλό να έχουν στην τσάντα τους έξτρα προστατευτικές μάσκες για να αποφεύγετε η καθυστέρηση μαθήματος καθώς και αντισηπτικό για την δική τους προστασία.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
Τα παιδιά κάτω των 12 συστήνεται να έχουν ένα αρνητικό Rapid Test για το πρώτο μάθημα καθώς και την μάσκα τους για την δική τους ασφάλεια και μέχρι να τους υπενθυμίσουμε τα μέτρα ασφάλειας στην τάξη.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τονίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρουσίας όπου κριθεί αναγκαία, ταυτόχρονα με τα παιδιά που είναι στην τάξη με φυσική παρουσία. Οποιοδήποτε παιδί αδυνατεί να παρευρεθεί στο μάθημα, θα ενώνετε διαδικτυακά μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμα εκπαίδευσης και διαχείρισης CLASSTER και TEAMS.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ / ΕΙΣΟΔΟΙ & ΕΞΟΔΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Θα καλωσορίσουμε τα παιδιά σας και εσάς στο θεατράκι του σχολείου και χώρο πρασίνου, στην πίσω αυλή (παρκινγκ). Ακολούθως τα παιδιά θα οδηγηθούν στις τάξεις τους από τους καθηγητές τους μέσω της καφετέριας, που είναι και η επίσημη είσοδος του φροντιστηρίου για τους μαθητές. Τα παιδιά μετά το μάθημα τους θα αποχωρούν από τις τάξεις τους από τις πίσω σκάλες και εξόδους, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, και θα τα παραλαμβάνετε είτε από το θεατράκι, είτε από τον χώρο πρασίνου δίπλα από το παρκινγκ, είτε από την καφετέρια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ CLASSTER
Όλοι οι γονείς ανεξαιρέτως πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή CLASSTER στο κινητό σας από το Google Play ή Apple Store, εάν δεν την έχετε ήδη κατεβάσει, για να ενημερώνεστε με μηνύματα εκεί. Οι κωδικοί πρόσβασης παραμένουν οι ίδιοι από την προηγούμενη χρονιά. Αν έχετε πρόβλημα, αποταθείτε στην Κα. Θέκλα στην γραμματεία. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, θα έχετε πρόσβαση στο ωρολόγιο πρόγραμμα των παιδιών σας, θα ενημερώνεστε άμεσα για τυχόν αργοπορία και απουσία στο μάθημα καθώς και για όλα τα ακαδημαϊκά θέματα. Επίσης, θα έχετε και την δυνατότητα πληρωμής διδάκτρων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ευχαριστούμε για τα καλά και συγκινητικά σας λόγια για τα αποτελέσματα των παιδιών σας στις εξετάσεις IGCSE & A’ LEVELS από τα Βρετανικά Εξεταστικά Σώματα EDEXCEL, CAMBRIDGE & AQA. Παρά τις δυσκολίες και περιορισμούς της περσινής σχολικής χρονιάς, είμαστε πολύ περήφανοι για τα άριστα τελικά αποτελέσματα των μαθητών μας. Υπήρξε απόλυτη επιτυχία, αφού οι βαθμοί που εισηγηθήκαμε σαν εξεταστικό κέντρο, υιοθετήθηκαν στο 100% και έτσι τα παιδιά πήραν ότι άξιζαν χωρίς να επηρεαστούν από την πανδημία. Τα διπλώματα αυτών των εξετάσεων καθώς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων GCELE, για τα επίπεδα 1-8, θα ανακοινωθούν τέλος Οκτωβρίου/αρχές Νοεμβρίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Με τις βαθμολογίες των εξωτερικών εξετάσεων καθώς και την πολύχρονη πείρα μας, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ακαδημαϊκές υποτροφίες για μαθητές μας σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Καλό θα ήταν όλα τα παιδιά της 1ης, 2ας και 3ης Λυκείου να κλείσουν έγκαιρα τα δωρεάν ραντεβού τους με τον σύμβουλο σπουδών μας για να διασφαλίσουν ότι πληρούν τα κριτήρια για να εξασφαλίσουν μειωμένα δίδακτρα υπό μορφή υποτροφιών, τις οποίες εμείς διαχειριζόμαστε για εισδοχή σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Παράκληση μας είναι να εξοφλήσετε τις οφειλές σας (δίδακτρα, βιβλία) με απόλυτη ασφάλεια μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας JCC Smart https://www.jccsmart.com/e-bill/21184023, η μέσω κάρτας αφού τηλεφωνήσετε στο 25316015 ή στο 25879119 για να πάρετε τον κωδικό της οικογένειάς σας. Αυτό θα μειώσει την φυσική παρουσία για πληρωμές και θα βοηθήσει την γραμματεία μας να εξυπηρετήσει τα παιδιά που επισκέπτονται το σχολείο για νέες εγγραφές, λειτουργώντας μέσα στα πλαίσια ασφάλειας που ακολουθούμε λόγω του COVID-19.

Με εκτίμηση,

Ξένια Τσολάκη Μεταξά
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. in English Literature CCNY, CUNY, USA

——————–

BACK TO SCHOOL (1ST, 2ND & 3RD OF SEPTEMBER)

Dear parents / students,

It is with great joy that we welcome you back to our school, wishing you an excellent academic year ahead!

PLEASE BE INFORMED ABOUT THE FOLLOWING IMPORTANT ISSUES:

LESSONS START DATES
Lessons start on September 1st (Wednesday), September 2nd (Thursday) and September 3rd (Friday) depending on your children’s schedule. You will be informed by message about some lessons/classes that start later.

ATTENDING LESSONS
We start with the physical presence of all students in our spacious, airy classrooms, in full compliance with the health rules set by the Ministries of Health and Education.
A mandatory SAFE PASS will be requested from all students in printed form. Please print and hand over your SAFE PASS to your teachers before entering the classroom. Students who do not have a SAFE PASS must present a negative RAPID or PCR antigen test in printed or electronic form. All children, regardless of age, should wear a protective mask while indoors. Students are also encouraged to have some extra protective masks in their bag in order to avoid lesson delays, as well as an antiseptic spray/gel for their own protection.

CLARIFICATION FOR YOUNG CHILDREN
It is advisable for young children to have a negative Rapid Test and their masks for the first lessons and until teachers remind them of the health and safety measures.

ONLINE LESSONS
We emphasize that we will provide the possibility of an online presence where it is deemed necessary, held at the same time with the students who are physically in the classroom. Any student who is unable to come in class, will connect with their teacher through the specialized education and management platform CLASSTER and TEAMS.

STUDENTS WELCOMING / ENTRY & EXIT
We will welcome you and your children at the school theatre and green area, at the back of our institute (parking). Then, the children will be accompanied by their teachers to their classrooms through the cafeteria, which is the official entrance of our institute. After their lesson, students will leave their classrooms from the back stairs and exits, to avoid overcrowding, and you will pick them up either from the theatre, from the green area next to the parking lot, or from the cafeteria.

CLASSTER APPLICATION
All parents need to download the CLASSTER application on your mobile phones from the Google Play or Apple Store, if you have not already done so, in order to be notified by messages there. The passwords remain the same as last year. If you have any problems, please contact Ms. Thekla at our front desk. Through this platform, you will have access to your children’s schedule, you will be immediately informed about any delays and absences from the lesson as well as about all other academic topics. You will also be able to pay the tuition fees.

EXAM RESULTS
Thank you for your kind and moving words about your children’s results on the IGCSE & A ’LEVELS exams from the British Examination Bodies EDEXCEL, CAMBRIDGE & AQA. Despite the difficulties and limitations due to last year’s pandemic, we are very proud of the excellent final results of our students. It was a complete success as the grades we suggested as an exam centre were adopted at 100% and our students received what they deserved. The diplomas of these exams as well as the results of the GCELE exams, for levels 1-8, will be announced by the end of October / beginning of November.

EDUCATIONAL ADVICE & UNIVERSITY APPLICATIONS
With our external exam results as well as our many years of experience, we have been able to secure academic scholarships for our students at British universities. All students of the 1st, 2nd and 3rd Lyceum are urged to book their free appointments with our counsellor, to ensure that they meet the criteria to secure reduced tuition fees in the form of scholarships, which we manage for admission at universities in the United Kingdom.

PAYMENTS

Please arrange all outstanding tuition and book fees with safety by calling us at 25316015 or 25879119 and making sure you have your family account and using it on the JCC Smart https://www.jccsmart.com/e-bill/21184023 or by credit card. This will minimize physical presence and allow our administration team to assist new students and function with safety and under COVID-19 measures.

Best Regards,

Xenia Tsolaki Metaxa
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. in English Literature CCNY, CUNY, USA

SUMMER WISHES BY XTMPI

July 28, 2021

*English Text Follows

Αγαπητοί γονείς και φίλοι του XTMPI,

Ακόμη μία χρονιά έχει φτάσει στο τέλος της και νιώθω βαθιά την ανάγκη να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μέλος της εκπαιδευτικής μας οικογένειας. Πάντα λέω ότι “σε στιγμές κρίσης, πρέπει να μορφωνόμαστε και να εξελισσόμαστε”, και αυτό ακριβώς κάναμε και φέτος. Με τη συνεχή σας στήριξη και παρουσία καταφέραμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κατανοήσουν, να αντιμετωπίσουν και να προσαρμοστούν στις ραγδαίες αλλαγές ενός απρόβλεπτου κόσμου.

Με αυτή την ευκαιρία, σας ευχόμαστε τις πιο φανταστικές καλοκαιρινές διακοπές δίπλα στα άτομα που αγαπάτε και με το καλό μια όμορφη επιστροφή στα μαθήματα σας τον Σεπτέμβριο.

Το Newsletter μας είναι διαθέσιμο πιο κάτω, για να σας θυμίζει τι κάνουμε στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά!

Με εκτίμηση,

Ξένια Τσολάκη Μεταξά
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. in English Literature CCNY,  CUNY, USA

——————–

Dear parents and friends of XTMPI,

Another year has come to an end and I feel a deep urge to thank you for being part of our educational community. I always say that, “at a time of crisis, we should educate ourselves and target progress in all aspects” and this is exactly what we have done this year. With your ongoing support and positive comments, we have been able to help our children understand, face and adapt to a constantly changing world.

With this opportunity, we wish you the most amazing summer holidays next to the ones you love and a great return back to your lessons in September.

Our Newsletter is available below, to remind you what we do at Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute!

With kind regards,

Xenia Tsolaki Metaxa
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. in English Literature CCNY,  CUNY, USA

IMPORTANT ANNOUNCEMENT REGARDING LAST LESSONS, DIPLOMAS & EXAMS

June 22, 2021

*English Text Follows

Αγαπητοί γονείς και φίλοι τους σχολείου μας,

Τα καταφέραμε και φέτος και είμαστε ευγνώμονες και πολύ ευτυχισμένοι. Γι’ αυτό νιώθουμε την ανάγκη να δώσουμε συγχαρητήρια στους μαθητές μας και στην οικογένεια του σχολείου μας για τον αγώνα τους, για την θετική τους ενέργεια και την ποιοτική εκπαίδευση που προσέφεραν στα παιδιά σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δυστυχώς λόγω των αυστηρών μέτρων για σχολεία η παραδοσιακή μας γιορτή με παρουσία γονέων θα γίνει μόνο για τα μικρά παιδιά. Δείτε πιο κάτω τις ώρες.

Για την γιορτή της ΤΕΤΑΡΤΗΣ, τα μικρά παιδιά θα πρέπει να φορούν τις φανελίτσες SkyWalkers. Καλό θα ήταν να μάθετε και εσείς τα τραγούδια (που θα τα βρείτε πιο κάτω) για να τα τραγουδήσετε μαζί μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
SkyYoung D/C & Brainobrain Awards – 5:30-6:00
SkyKids A/B/C,  French & Russian Awards – 6:30-7:30

ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ και θα βγάλουν φωτογραφίες με τις καθηγήτριες τους στο θεατράκι του σχολείου μας την ώρα του μαθήματος τους.

Τις τελευταίες μέρες μαθημάτων, 24 Πέμπτη και Παρασκευή 25 Ιουνίου, ΟΛΟΙ οι μαθητές θα πάρουν τα τελικά διαγωνίσματα και χαρτιά εισδοχής τους στις εξωτερικές εξετάσεις, εκτός και αν έχουν γίνει άλλες διευθετήσεις με τις καθηγήτριες τους.

Καλή επιτυχία σε όσους μαθητές δίνουν εξωτερικές εξετάσεις στις 28, 29, και 30 Ιουνίου.

Με εκτίμηση,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

Dear parents and friends of the school,

We have made it to this day and we are happy and grateful. So, we need to congratulate your children and the XTMPI family, for never giving up and for always being strong and offering quality education to our SkyWalkers!

IMPORTANT ANNOUNCEMENT
Due to COVID-19 restrictions, parents will ONLY attend the party of the youngest children in the hours shown below.

For the WEDNESDAY show, your children should wear their SkyWalkers t-shirts or if they do not fit them, plain white t-shirts. It would be nice for parents to learn the songs too so that you can sing along with all of us.

WEDNESDAY 23 JUNE AWARDS SCHEDULE
SkyYoung D/C & Brainobrain Awards – 5:30-6:00
SkyKids A/B/C,  French & Russian Awards – 6:30-7:30

All other levels will take their diplomas and awards in class on Tuesday the 22nd & Thursday the 24th and take pictures with their teachers at the FIREFLY THEATRE during their lessons.

All students and levels will get their final tests and exam slips during their last lessons on Thursday 24th and Friday 25th of June.

Good luck to all the students who will be taking their GCELE exams on the 28th, 29th and 30th of June.

Best Regards,
Xenia Tsolaki Metaxa

Σας παρακαλώ τραγουδήστε μαζί μας στην γιορτή και δώστε στα παιδιά σας χαρά!!! Δείτε τα βίντεο με τους μαθητές μας να τραγουδούν και ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να μάθουν τα τραγούδια και τον όρκο των SKYWALKERS, τον οποίο μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
https://www.youtube.com/watch?v=OFCkJxojq6Y
Please sing along with us the following songs and give your children joy!!! Watch the videos with our students singing at Patihio and encourage your children to learn the songs and our SKYWALKERS OATH.

COVER ME IN SUNSHINE – Pink & Willow Sage
https://www.youtube.com/watch?v=vGZhMIXH62M
“Cover Me In Sunshine” is a duet between Pink and her 9-year-old daughter, Willow Sage Hart. Pink added she recorded “Cover Me in Sunshine” at home because “it made us feel happy and so we’re going to put it out for no other reason than that we hope that the song makes you feel happy.” It is worth noting that the song was written and produced during the pandemic COVID-19.

LYRICS
I’ve been dreaming of friendly faces
I’ve got so much time to kill
Just imagine people laughing
I know some day we will
And even if it’s far away
Get me through another day
Cover me in sunshine
Shower me with good times
Tell me that the world’s been spinning since the beginning
And everything will be alright
Cover me in sunshine
From a distance all these mountains
Are just some tiny hills
Wildflowers, they keep living
While they’re just standing still
I’ve been missing yesterday
But what if there’s a better place?
Cover me in sunshine
Shower me with good times
Tell me that the world’s been spinning since the beginning
And everything will be alright
Cover me in sunshine
Shower me with good times
Tell me that the world’s been spinning since the beginning
And everything will be alright
Cover me in sunshine

INSTRUCTIONS FOR TOMORROW’S IGCSE SPEAKING CLASSES (09/06/2021)

June 8, 2021

INSTRUCTIONS FOR TOMORROW’S IGCSE SPEAKING CLASSES (09/06/2021)

 

TOMORROW’S CLASSES WILL BE ONLINE.

 

THE 3 OPTIONS AVAILABLE ARE: 11:30-12:45, 2:45-4:00 & 6:30-7:45.

 

YOU WILL DO ONE LAST LISTENING PRACTICE. PLEASE BE READY TO CONNECT ON TIME. YOUR TEACHERS WILL SEND YOU THE PAPER AND THE AUDIO, AND YOU WILL WRITE YOUR ANSWERS ON PAPER AND SEND PICTURES.

 

STUDENTS WHO FAILED THE PREVIOUS LISTENING TEST, MUST COME HERE TO DO IT. YOUR TEACHERS WILL INFROM YOU.

 

OPTION 1 – 11:30-12:45 (STUDENTS WHO FAILED NEED TO COME HERE AT THE INSTITUTE)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM4MjNhYzQtODViZS00YmNkLTkwM2UtNGVkMGJkM2FlN2U1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253503781-84b2-46f9-9563-d5d8a3274203%22%2c%22Oid%22%3a%224da4622e-ad4b-431b-9856-4e4b99810b95%22%7d

 

OPTION 2 – 2:45-4:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abe62e997cce64d25989cf605d33f3398%40thread.tacv2/1609749620485?context=%7b%22Tid%22%3a%2253503781-84b2-46f9-9563-d5d8a3274203%22%2c%22Oid%22%3a%22c3273692-c8c7-46be-bd18-5133741b4465%22%7d

 

OPTION 3 – 6:30-7:45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a288aaa57d2124afeaa20c5688912482d%40thread.tacv2/1609749704730?context=%7b%22Tid%22%3a%2253503781-84b2-46f9-9563-d5d8a3274203%22%2c%22Oid%22%3a%22c3273692-c8c7-46be-bd18-5133741b4465%22%7d

SUMMER PREPARATORY COURSE FOR STUDENTS WHO WILL GO TO GYMNASIUM

June 3, 2021

*English Text Follows

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς,

Σας πληροφορούμε ότι από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου θα προσφέρονται μαθήματα για τους μαθητές που θα μεταβούν στην Α΄ Γυμνασίου τη νέα σχολική χρονιά.

Η επιτυχία και η μεγάλη ζήτηση αυτού του προγράμματος τα τελευταία 13 χρόνια μας ώθησε να το δημιουργήσουμε και φέτος. Στόχος μας είναι τα παιδιά σας να απολαύσουν τις νέες προκλήσεις του Γυμνασίου με ενθουσιασμό και δημιουργικότητα.

Μαθήματα που θα διδαχθούν:

 • Αρχαία Ελληνικά
 • Αρχαιογνωσία
 • Νέα Ελληνικά (διδασκαλία της γλώσσας, δημιουργικές μέθοδοι έκφρασης – έκθεσης, λογοτεχνικό βιβλίο)
 • Ιστορία
 • Μαθηματικά

Ημέρες και Ώρες:
8:30 π.μ. – 1:00 μ.μ. από 17 Ιουνίου μέχρι 2 Ιουλίου, εκτός Σαββατοκύριακου και ημέρες εξωτερικών εξετάσεων – 28, 29 & 30 Ιουνίου.

Σας παρακαλούμε, αν ενδιαφέρεστε γι’ αυτή την επιπλέον ενίσχυση, να δηλώσετε συμμετοχή για τα παιδιά σας εγκαίρως στη γραμματεία μας.

Ειδική προσφορά: από 320 μόνο 200 ευρώ για τους μαθητές μας.

Ευχαριστώ,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

SUMMER PREPARATORY COURSE FOR STUDENTS WHO WILL GO TO GYMNASIUM

Dear Parents,

We would like to inform you that from the 17th of June until the 2nd of July, summer preparation lessons will be offered to students who will go to Gymnasium in the new academic year.

The success and high demand of this program during the last 13 years, persuaded us to create it again this year. Our goal is for your children to enjoy the new challenges of Gymnasium with enthusiasm and creativity.

Subjects to be taught:

 • Ancient Greek
 • Ancient Studies
 • Modern Greek (language teaching, creative methods of expression – essay writing)
 • History
 • Mathematics

Days and Hours:
8:30 a.m. – 1:00 p.m. June 17 to July 2, except weekends and external exam days – June 28, 29 & 30.

If you are interested in this additional support, register your children now by calling our front desk.

Special offer: from 320 only 200 euros for our students.

Thanks,
Xenia Tsolaki Metaxa

ANNOUNCEMENT FOR LESSONS BETWEEN 10-31 MAY 2021

May 10, 2021

*English Text Follows

Αγαπητοί Μαθητές/τριες και Γονείς,

Τα μαθήματα συνεχίζονται ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού διατάγματος του Υπουργού Υγείας με ισχύ 10-31 Μαΐου 2021.

Παρακαλώ για αποφυγή σύγχυσης όπως ακολουθείτε τις οδηγίες των καθηγητών/τριών σας στο CLASSTER. (Παρακαλώ να ελέγχετε καθημερινά τα Internal Messages και το Homework)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

 • Απαραίτητη η προστατευτική μάσκα για ΟΛΕΣ τις ηλικίες!
 • Για παιδιά 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και Γυμνασίου/Λυκείου είναι απαραίτητο το SAFEPASS (Rapid Test 72 ωρών, είτε αποδεικτικό μήνυμα του υπουργείου ότι το παιδί έχει περάσει κορονοϊό τους τελευταίους 6 μήνες).
 • Η ΕΙΣΟΔΟΣ για όλα τα παιδιά θα είναι η καφετέρια. Εκεί θα απολυμαίνετε τα χέρια σας στο ειδικό μηχάνημα που ελέγχει επίσης την θερμοκρασία σας.
 • Η καφετέρια θα είναι ανοικτή για να αγοράσετε ότι χρειάζεστε. Μπορείτε να καθίσετε στους εξωτερικούς χώρους της καφετέριας κάτω από τις ομπρέλες, αλλά ΟΧΙ ΜΕΣΑ στην καφετέρια.

Με εκτίμηση,
Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

Dear Students and Parents,

The lessons at our institute continue as normal, following the instructions of the relevant decree of the Minister of Health with effect 10-31 May 2021.

To avoid confusion, please follow the instructions of your teachers on CLASSTER. (Please check your Internal Messages and Homework daily)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE CHILDREN WHO WILL COME AT OUR INSTITUTE

 • The protective mask is necessary for ALL ages!
 • For children of 4th, 5th and 6th grade of Elementary School, as well as Gymnasium / Lyceum, the SAFEPASS is mandatory (Rapid Test within 72 hours or a message from the Ministry of Health that states the child had the coronavirus in the last 6 months).
 • ENTRY for all children will be the cafeteria. There you will be able to disinfect your hands in the special machine that also detects your temperature.
 • The cafeteria will be open to buy whatever you need. You can sit outside the cafeteria under the umbrellas, but NOT INSIDE the cafeteria.

Yours sincerely,
Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute

HAPPY EASTER! – APRIL 2021 SKYWALKERS NEWSLETTER

April 28, 2021

*English Text Follows

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά και οι Skywalkers σας εύχονται τις πιο φανταστικές Πασχαλινές διακοπές.

Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να θυμηθούμε τι έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα και να ενδυναμώσουμε τους εαυτούς μας για να κλείσουμε όμορφα την ακαδημαϊκή μας χρονία.

Πατήστε πιο κάτω για να δείτε το Newsletter μας!

——————–

Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute and the Skywalkers wish you the most amazing Easter holidays.

This is the best time to reflect on what we have achieved so far and empower ourselves to end this academic year successfully.

Click below to access our Newsletter!

XTMPI PEP TALKS FROM OUR STUDENTS – APRIL 2021

April 23, 2021

*A pep talk is a talk that is meant to make someone courageous, energetic, to make them feel inspired and strong!

Thank you dear students for your amazing response to our lesson. Thank you for the pep talks you prepared to help us and your friends spice up our lives by setting goals. Thank you for consistently working towards these goals.

Well done,
Xenia Tsolaki Metaxa

SKYWALKERS EDUCATIONAL SERVICES AT XTMPI

April 1, 2021

*English Text Follows

Ποιοι είμαστε:
Η καθοδήγηση και η συμβουλευτική των νέων για τα μελλοντικά τους βήματα είναι ένα δύσκολο έργο και κάτι που για χρόνια τώρα, διεκπεραιώνουμε με μεγάλη επαγγελματικότητα και επιτυχία. Προετοιμάζουμε, προτείνουμε και αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία εγγραφής σε πανεπιστήμια εξωτερικού. Με εμπειρία, γνώση και αξιοπιστία ο εκπαιδευτικός οργανισμός μας είναι ο εξειδικευμένος σύμβουλος για επιτυχημένες σπουδές σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, Ηνωμένων Πολιτειών και Ελβετίας.

Επισκεφτείτε μας για μια ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση, κάθε Πέμπτη στις πιο κάτω ώρες (επιβάλλεται τηλεφωνικό ραντεβού γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Πτυχία στις Επιχειρήσεις – 4:00-4:30
(Business Management, Accounting & Finance, Economics)

Πτυχία στις Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές – 5:00-5:30
(Law, Languages, Psychology, Art & Design)

Πτυχία στις Επιστήμες & Μηχανολογία – 6:00-6:30
(Mathematics, Sciences, Engineering, Architecture)

——————–

Who we are:
Guiding and advising young people on their future steps is a difficult task and something that for years now, Skywalkers Educational Services has been doing with great professionalism and success. We suggest, prepare and are responsible for the whole process of enrolment in universities abroad. With experience, knowledge and reliability, our educational organization is the specialized advisor for successful studies at universities in the United Kingdom, the United States and Switzerland.

Visit us for a FREE consultation, every Thursday during the following hours (appointment required due to first come first served policy).

Management Degrees – 4:00-4:30
(Business Management, Accounting & Finance, Economics)

Humanities & Social Science Degrees – 5:00-5:30
(Law, Languages, Psychology, Art & Design)

Sciences & Engineering Degrees – 6:00-6:30
(Mathematics, Sciences, Engineering, Architecture)

IMPORTANT ANNOUNCEMENT REGARDING CLASSTER & ONLINE LESSONS

March 22, 2021

*English Text Follows

Αγαπητοί γονείς,

Έχουμε παρατηρήσει ότι αρκετοί από εσάς δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχετε πρόσβαση στην πολύ σημαντική πλατφόρμα του φροντιστηρίου μας CLASSTER, ΜΕ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΣΤΑΛΕΙ.

Μέσω του CLASSTER μπορείτε να βλέπετε τις σημαντικές ανακοινώσεις του φροντιστηρίου μας, να ενημερώνεστε για την κατ’ οίκον εργασία των παιδιών σας, καθώς και να επικοινωνείτε άμεσα με τις καθηγήτριες/καθηγητές τους.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι η ανοικτή κάμερα καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία μας για περισσότερες πληροφορίες ή/και βοήθεια με την πλατφόρμα μας.

Ευχαριστώ, με εκτίμηση,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

Dear parents,

It has come to our attention that many of you have not realized that you can access our school platform CLASSTER using YOUR PERSONAL CREDENTIALS THAT HAVE ALREADY BEEN SENT TO YOU.

Through this platform you can receive important announcements from our institute, your children’s homework as well as have personal communication with their teachers.

In addition, we remind you that the students’ camera MUST BE TURNED ON during the entire lesson.

You may contact our reception for more information or/and assistance regarding our platform.

Kind regards,
Xenia Tsolaki Metaxa

IMPORTANT ANNOUNCEMENT FOR TERM B TESTS – 20TH OF MARCH

March 18, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΕΤΑΞΑ

*English Text Follows

Αγαπητοί γονείς,

Σε συνέχεια των νέων μέτρων που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση την περασμένη βδομάδα, σχετικά με την αναστολή των φυσικών μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία της Λεμεσού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας διαγώνισμα τριμήνου του ερχόμενου Σαββάτου, 20 Μαρτίου 2021, ισχύει και θα διεξαχθεί με πλήρη ασφάλεια ακολουθώντας τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, σε ώρες που δόθηκαν από τις καθηγήτριες.

Το φροντιστήριό μας, λόγω του ότι είναι διεθνώς εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο, μπορεί να διεξάγει διαγωνίσματα, τόσο στον εσωτερικό χώρο του φροντιστηρίου, με τον επιτρεπτό βάση των πρωτοκόλλων αριθμών μαθητών σε κάθε τάξη, όσο και στον εξωτερικό χώρο, όπου έχουν διαμορφωθεί χώροι για την διεξαγωγή μαθημάτων και διαγωνισμάτων.

Μόνη μας παράκληση είναι ΟΛΟΙ οι μαθητές, ανεξαιρέτως ηλικίας, να έρθουν με την προστατευτική τους μάσκα και ντυμένοι με ζεστά ρούχα.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ από τα παιδιά των Γυμνασίων και Λυκείων να προσκομίσουν αρνητικό τεστ αντιγόνου, το ίδιο που έχουν κάνει στο δημόσιο σχολείο αν είναι εντός της εβδομαδιαίας περιόδου.

Φυσικά, εάν κάποιο παιδί έχει έρθει σε επαφή, είναι σε καραντίνα ή είναι το ίδιο θετικό στον νέο κορονοϊό, πρέπει ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ στο σπίτι του και να ενημερώσει άμεσα, ακόμη και την τελευταία στιγμή, τη γραμματεία μέσω τηλεφώνου, ή την καθηγήτρια μέσω email ή CLASSTER. Μην ανησυχείτε στην πιθανότητα που συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί το παιδί θα μπορεί να κάνει το διαγώνισμα όταν με το καλό αποδεσμευτεί από την καραντίνα.

Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν ως εξής:

Κα Τρυφωνίδου Μαρία – Κεντρικό Κτίριο, Ημιυπόγειο στην καφετέρια και τάξεις 9, 10 & 12 (πρόσβαση από καφετέρια)
Κα Ζορπίδου Μαρία – Κεντρικό Κτίριο, Ισόγειο στις τάξεις 1, 2, 3, & 4 (πρόσβαση από κεντρική είσοδο)
Κα Βρακέττα Γεωργία – Κεντρικό Κτίριο, 1ος Όροφος στις τάξεις 5, 6, 7 & 8 (πρόσβαση από την πίσω εξωτερική σκάλα)

Για ακόμη μία φορά, σας ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία και στήριξή σας από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα.

Με εκτίμηση,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

ANNOUNCEMENT FOR THE TERM B TESTS WHICH WILL BE HELD ON SATURDAY 20TH OF MARCH AT XENIA TSOLAKI METAXA PRIVATE INSTITUTE

Dear Parents,

In accordance with the new measures announced by the government last week, regarding the suspension of the live education in primary schools in Limassol, we would like to inform you that the TERM B tests this Saturday, 20th of March 2021, will go ahead as scheduled, after the approval we have received from the Ministry of Health. The tests will be conducted in complete safety, following the protocols of the Ministry of Health, at hours given by the teachers.

Since our Institute is an internationally approved examination centre, we can hold such examinations indoors, with the maximum numbers of students allowed by the health protocols in each class, as well as outdoors, where spaces have been set up for both lessons and tests.

Our only request is that ALL students, regardless of age, come with their protective masks on and dressed in warm clothes.

Students who attend Gymnasiums and Lyceums are REQUIRED to present a negative antigen test, the same as they have done in the public school if it was taken within the last 7 days before the day of the test.

Of course, if a child has been in contact, is in quarantine or has tested positive, he or she MUST STAY home and notify the reception by phone, or the teacher by email or CLASSTER as soon as possible, even on the day of the test. Do not worry about the possibility that something like this will happen, because the child will be able to take the test when he or she is released from quarantine.

Students must proceed to their tests in the following manner:

Mrs. Tryfonidou Maria – Main Building Basement, in the cafeteria and rooms 9, 10 & 12 (use the cafeteria entrance)
Mrs. Zorpidou Maria – Main Building, Ground Floor in rooms 1, 2, 3 & 4 (use the main entrance)
Ms. Vraketta Georgia – Main Building, 1st Floor in rooms 5, 6, 7 & 8 (use the back stairs entrance)

Once again, thank you for your excellent cooperation and support you have been showing us since the beginning of the pandemic until today.

Best Regards,
Xenia Tsolaki Metaxa

XTMPI CHRISTMAS WRITING COMPETITION PAMPHLET

March 8, 2021

*English Text Follows

Αγαπητοί γονείς,

Σας παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια το περιοδικό με τις ιστορίες και τα ποιήματα από τον Χριστουγεννιάτικο Διαγωνισμό Συγγραφής μας.

Απολαύστε και μείνετε συντονισμένοι, για περισσότερα!

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας,
Χριστίνα Μεταξά

——————–

Dear parents,

We proudly present the promised pamphlet with stories and poems from our Christmas Writing Competition.

Enjoy and stay tuned, for more!

Thank you for your support,
Christina Metaxa

REGISTRATION FORM FOR CURRENT STUDENTS / BOOK PRICES – ACADEMIC YEAR 2021-2022

February 25, 2021

*English Text Follows

Αγαπητοί γονείς/μαθητές,

Σας επισυνάπτεται η φόρμα για την επανεγγραφή των παιδιών σας για την Νέα Ακαδημαϊκή Χρονιά 2021-2022.

Παρακαλώ συμπληρώστε την και επιστρέψτε την πριν τις 20 Μαρτίου για  να επωφεληθείτε της προσφοράς μας – 10 ευρώ για όσα μαθήματα εγγραφείτε.

Έχοντας υπόψιν την δύσκολη κατάσταση που όλοι βιώνουμε φέτος, σας στέλνουμε από νωρίς τις τιμές για τα βιβλία της νέας σχολικής χρονιάς, έτσι ώστε να μπορέσετε και εσείς να τα διευθετήσετε έγκαιρα τις πληρωμές σας για την καλύτερη οργάνωση όλων μας.

Για δική σας διευκόλυνση, όσοι έχετε πέραν τους ενός παιδιού μπορείτε να πληρώνετε τα βιβλία του κάθε παιδιού ανά μήνα αρχίζοντας από τον μήνα Φεβρουάριο και συμπληρώνοντας τα τον μήνα Απρίλιο.

Οι τιμές για το κόστος των βιβλίων θα δοθούν από τις καθηγήτριες στη κατ’οίκον εργασία των παιδιών σας στο CLASSTER.

Με εκτίμηση,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

Dear parents/students,

Attached you will find the registration form for current students for the New Academic Year 2021-2022.

Please complete and return the form before the 20th of March, in order to benefit from our offer – 10 euros for all the lessons you wish to register for the new academic year.

Having in mind the difficult times we are all facing this year, we are sending you the cost of the books for the new academic year quite early, in order to help you to arrange your payments on time.

For your own convenience, those of you who have more than one child can pay for each child’s books per month, starting in February and ending in April.

The book prices for the new academic year can be found in CLASSTER in your children’s homework section.

Best Regards,
Xenia Tsolaki Metaxa

URGENT ANNOUNCEMENT FOR THE IGCSE MOCK EXAM ON SATURDAY 20/2

February 17, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ IGCSE MOCK EXAMS ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΕΤΑΞΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ)

*English Text Follows

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές,

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ IGCSE MOCK EXAMS ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 8:30-12:30, ΣΤΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ.

Η παρουσία των μαθητών το Σάββατο είναι υποχρεωτική! Οι μαθητές παρακαλούνται να προσκομίσουν αρνητικό τεστ COVID-19 για να τους επιτραπεί να παρακαθήσουν στις εξετάσεις. Επιπρόσθετα θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα πιο κάτω:
– Μαύρες και Κόκκινες Πέννες
– Την διορθωμένη τελική τους έκθεση τυπωμένη σε Α4 χαρτί με το όνομα
– Μπουκάλι με νερό καθώς δεν θα υπάρχει διάλειμμα
* Τα κινητά και οι εκθέσεις θα παραδοθούν στους καθηγητές πριν την έναρξη της εξέτασης.

Οι μαθητές πρέπει να λάβουν αυτό το Mock Exam πολύ σοβαρά καθώς θα είναι ένα από τα αρχεία που θα σταλούν στους εξεταστές για επικύρωση των βαθμών τους αυτό το καλοκαίρι.

Για την ασφάλεια όλων μας, ΟΛΟΙ οι μαθητές θα πρέπει να ακολουθήσουν με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια τις οδηγίες των δασκάλων τους και της γραμματείας, αλλά και τι προνοούν τα πρωτόκολλα για το COVID-19 σύμφωνα με την έγκριση που πήραμε από το Υπουργείο Υγείας. Για να μειώσουμε τον κίνδυνο, όπως όλοι τον αντιλαμβανόμαστε, παρακαλούμε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ να φορούν προστατευτικές μάσκες και να έρθουν ακριβώς στην ώρα τους και στα κτίρια που αναφέρονται πιο κάτω, καθώς τηρούμε αυστηρά τους αριθμούς των παιδιών στην τάξη.

Η κάθε καθηγήτρια θα έχει στην διάθεση της είτε ένα όροφο, είτε ένα παράρτημα απέναντι, και οι μαθητές θα κατανεμηθούν σε πολλές τάξεις και σε μικρούς αριθμούς.

Πρόγραμμα και οδηγίες για IGCSE Mock Exam Σαββάτου 20, Φεβρουαρίου. Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν ως εξής:
Κα Τσολάκη Μεταξά Ξένια – Κεντρικό Κτίριο, Ισόγειο στις τάξεις 1 & 2 (πρόσβαση από κεντρική είσοδο)
Κα Μεταξά Χριστίνα – Κεντρικό Κτίριο, Ισόγειο στις τάξεις 3 & 4 (πρόσβαση από κεντρική είσοδο)
Κα Ανδρονίκου Άνναμπελ – Κεντρικό Κτίριο, 1ος  Όροφος στις τάξεις 5, 6, 7 & 8 (πρόσβαση από την πίσω εξωτερική σκάλα)
Κα Χατζήπαπα Σεσίλια – Κεντρικό Κτίριο, Ημιυπόγειο στις τάξεις 9, 10, 12 & Καφετέρια (πρόσβαση από καφετέρια)
Κος Γεωργίου Στέλιος – Παράρτημα GCIS (απέναντι από κεντρικό κτίριο, δεξιά από το περίπτερο)

Συνιστούμε στους μαθητές να ντυθούν με ζεστά ρούχα, γιατί οι τάξεις θα αερίζονται καθ’ όλη την διάρκεια της μέρας, βάση των πρωτοκόλλων.

Η γραμματεία μας λειτουργεί κανονικά για την εξυπηρέτηση σας και το Σάββατο 9:00-1:00.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την άψογη συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

ANNOUNCEMENT / INSTRUCTIONS FOR THE IGCSE MOCK EXAMS WHICH WILL BE HELD ON SATURDAY 20TH OF FEBRUARY AT XENIA TSOLAKI METAXA PRIVATE INSTITUTE (MAIN BUILDING & SCHOOL 3 (GCIS)

Dear parents and students,

PLEASE READ THE VERY SERIOUS INSTRUCTIONS BELOW ON HOW THE IGCSE MOCK EXAMS WILL BE EXECUTED SAFELY AT OUR PREMISES ON SATURDAY, BETWEEN 8:30-12:30, THE 20TH OF FEBRUARY.

Attendance is mandatory! Students are asked to present a negative COVID-19 rapid test to be allowed to take the exam. In addition they should have the following with them:
– Black and Red Ink Pens
– Their corrected final essays printed on A4 paper with their name
– Bottle of water as there will be no break
* Mobile phones and essays will be handed to the teachers before the start of the exam.

Students should take this Mock Exam very seriously as it will be one of the documents that will be sent to the examiners for validation of their grades this summer.

For our safety, ALL students must follow the instructions very strictly, always along the lines of the government measures for COVID 19 which have been stated on the approval that we received from the Ministry of Health. In order to minimise the danger of contamination, we expect ALL STUDENTS to wear their masks and to be here on time and at the buildings mentioned below, as we must keep the low numbers in each classroom.

Program and instructions for the Saturday 20th IGCSE Mock Exams. Students must proceed to their tests in the following manner:
Mrs. Tsolaki Metaxa Xenia – Main Building, Ground Floor in rooms 1 & 2 (use the main entrance)
Ms. Metaxa Christina – Main Building, Ground Floor in rooms 3 & 4 (use the main entrance)
Mrs. Andronicou Annabel – Main Building, 1st Floor in rooms 5, 6, 7 & 8 (use the rear external staircase)
Mrs. Hadjipapa Cecilia – Main Building, Basement in rooms 9, 10, 12 & Cafeteria (use the cafeteria entrance)
Mr. Georgiou Stelios – GCIS (across the street, on the right side of the kiosk)

We advise students to dress warmly as classrooms will be aired during the exams, according to the health protocols.

We also remind everyone that our front desk will be able to assist you for anything you may need on Saturday between 9:00-1:00.

We thank you for your perfect collaboration and understanding.

Best Regards,
Xenia Tsolaki Metaxa

UPDATED ANNOUNCEMENT FOR THIS WEEK’S LESSONS (08/02/2021)

February 8, 2021

*English Text Follows

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές,

Βάσει των νέων ανακοινώσεων των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, τα μαθήματα στα φροντιστήρια, για όλες τις βαθμίδες, συνεχίζουν διαδικτυακά.

Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουν οι καθηγητές μας μέσω της πλατφόρμας CLASSTER ή τηλεφωνικά.

——————–

Dear Parents and Students,

According to the new announcements of the Ministries of Health and Education, the lessons of all levels at private institutes will continue online.

For additional updates, our teachers will inform you through our platform CLASSTER or by phone.

Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute

Previous announcement:
https://xtmpi.ac.cy/announcements/updated-announcement-for-lessons-between-10-31-january-2021/

UPDATED ANNOUNCEMENT FOR LESSONS BETWEEN 10-31 JANUARY 2021

January 8, 2021

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10-31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

*English Text Follows

Τα μαθήματα συνεχίζονται διαδικτυακά, για όλα τα επίπεδα και τμήματα, σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα του Υπουργού Υγείας με ισχύ 10-31 Ιανουαρίου 2021.
Σύμφωνα με διευκρίνηση του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου, μοναδική εξαίρεση η διδαχή σε τάξη ενός μαθητή ανά καθηγητή.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΣ CLASSTER ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ – www.xtmpi.ac.cy

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Με τους κωδικούς γονέων που σας έχουν σταλεί έχετε την δυνατότητα και εσείς οι γονείς να έχετε πρόσβαση στα μηνύματα, ανακοινώσεις, ημερολόγιο, αξιολογήσεις, παρουσίες κατ’ οικον εργασίες και πληρωμές.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ενημερώνεστε είτε μέσω browser (https://xtmpi.classter.com/) είτε κατεβάζοντας στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή CLASSTER. Η διαφορά είναι ότι με την εφαρμογή θα μπορείτε να λαμβάνεται άμεσα ειδοποιήσεις στο κινητό σας.
Σε περίπτωση λάθους κάποιου προσωπικού σας στοιχείου, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για να το αλλάξουμε.

Υπενθυμίζουμε ότι για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση χρειαστείτε, το προσωπικό μας θα βρίσκεται στο σχολείο για την εξυπηρέτηση σας. Τα ωράρια της γραμματείας μας είναι 9:00-12:00 πρωινά και 2:00-7:30 απογεύματα, καθώς και Σάββατα 9:00-1:00.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την άψογη συνεργασία σας όσον αφορά την αναβάθμιση μας και την μετάβαση μας στην νέα τάξη πραγμάτων. Μαζί, με υπομονή και θετική προσέγγιση θα καταφέρουμε να πετύχουμε όλους τους στόχους μας.

Με εκτίμηση,
Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

UPDATED ANNOUNCEMENT FOR LESSONS BETWEEN 10-31 JANUARY 2021

The lessons for all levels will continue online, according to the relevant rules of the Minister of Health with effect 10-31 January 2021.

According to the Cyprus Association of Private Institutes, the only exception is the teaching of one student per teacher, per class.

PLEASE CHECK OUR PLATFORM CLASSTER AND OUR WEBSITE DAILY FOR ANNOUNCEMENTS / INSTRUCTIONS – www.xtmpi.ac.cy

IMPORTANT DETAILS

With the parent codes that have been sent to you, you as a parent can also access the messages, announcements, calendar, grades, homework assignments and payments.

All you have to do is enter CLASSTER through a browser (https://xtmpi.classter.com/) or by downloading the CLASSTER application on your mobile phone. The difference is that with the application you will be able to receive notifications directly on your mobile.
In case of an error in any of your personal information, please inform us so that we can amend it.

We remind you that for anything you may need, our staff will be at the school for your service. Our working hours are 9:00-12:00 in the morning and 2:00-7:30 in the afternoon, as well as Saturdays 9:00-1:00.

Thank you for your understanding and outstanding cooperation concerning our upgrade and transition to the new order of things. Together, with patience and positive thinking, we will achieve all our goals.

Yours sincerely,
Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute

JANUARY 2021 EXTERNAL EXAMS UPDATE

January 4, 2021

Dear Students, Parents & Teachers,

Happy New Year and I hope my email finds you all well!

Please be advised that the scheduled exams this Thursday 7/01 (Biology 1, Pure Mathematics 4 & Accounting 1) and Friday 8/01 (Physics 1) will take place here at our institute as planned.

Regarding the exams from next week onwards, we will wait for the new measures to be announced in order to be able to provide you with further information.

Thank you.

Best Regards,

Stelios Georgiou
Examinations Officer
Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute
www.xtmpi.ac.cy

Edexcel Centre – 97048 & 97159
AQA Centre – 74258
Cambridge Affiliated Centre – CY060