Announcements

Please see the latest XTMPI updates below:

XTMPI SUMMER 2024 EXTERNAL EXAMS SCHEDULE

May 8, 2024

* English Text Follows

Dear Students and Parents, please click below to access the XTMPI Summer 2024 External Exams Schedule.

Thank you.

——————–

Αγαπητοί Μαθητές/Μαθήτριες και Γονείς, παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένο το Πρόγραμμα Εξωτερικών Εξετάσεων Μαΐου & Ιουνίου 2024.

Ευχαριστώ.

Stelios Georgiou
Examinations Officer
Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute

Edexcel Centre – 97048 & 97159
AQA Centre – 74258
Cambridge Affiliated Centre – CY060

HAPPY EASTER! – APRIL 2024 SKYWALKERS NEWSLETTER

April 30, 2024

* English Text Follows

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά και οι Skywalkers σας εύχονται τις πιο φανταστικές Πασχαλινές διακοπές.

Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να θυμηθούμε τι έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα και να ενθαρρύνουμε τους εαυτούς μας για να κλείσουμε όμορφα την ακαδημαϊκή μας χρονία.

Πατήστε πιο κάτω για να δείτε το Newsletter μας!

——————–

Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute and the Skywalkers wish you the most amazing Easter holidays.

This is the best time to reflect on what we have achieved so far and encourage ourselves to end this academic year successfully.

Click below to access our Newsletter!

XTMPI IGCSE SPEAKING TOPICS COVERED IN 2023-24

April 10, 2024

CLASSTER STUDENT IDs

April 9, 2024

* English Text Follows

Αγαπητοί γονείς,

Για σκοπούς τεχνολογικής αναβάθμισης του φροντιστηρίου μας και καλύτερης επικοινωνίας με εσάς και τους μαθητές μας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε όπως μας αποστείλετε μια φωτογραφία του παιδιού σας σε ηλεκτρονική μορφή (κοντινή – μεγέθους ταυτότητας) * για ενημέρωση της πλατφόρμας μας CLASSTER.

Κύριος σκοπός είναι το κάθε παιδί να έχει την δική του προσωπική ταυτότητα ως εν ενεργεία μαθητής/τρια στο φροντιστήριο μας. Εννοείται ότι μόνο εσείς ως γονείς και εμείς ως φροντιστήριο θα μπορούμε να βλέπουμε την φωτογραφία του παιδιού σας στην πλατφόρμα μας CLASSTER.

Υπογραμμίζουμε ότι αυτές τις πληροφορίες τις διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα και πλήρη ασφάλεια στα πλαίσια του νόμου για προσωπικά δεδομένα.

Παρακαλούμε όπως η φωτογραφία αποστέλλεται στο email: t.salafori@xtmpi.ac.cy
με θέμα: ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ
Παράδειγμα: Γεωργία Νικολάου – STA1 / SkyTeens A1

* Παρακαλούμε η φωτογραφία να είναι κοντινή ώστε να φαίνεται καθαρά το πρόσωπο του μαθητή και να μην ξεπερνά τα 150ΚΒ.

Με εκτίμηση,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

Dear Parents,

In order to facilitate technological upgrades within our institute and enhance communication between us, we kindly request that you provide us with an electronic photograph of your child. This photo should be in close-up, approximately the size of an identity card, to be used for updating our CLASSTER platform.

The primary aim is to establish each child’s personal identity as an active student within our institute. It is important to note that only parents and administrators will have access to view your child’s photograph on our CLASSTER platform.

We assure you that the handling of this information will be conducted responsibly and securely, in full compliance with personal data protection laws.

Please submit the photograph via email to: t.salafori@xtmpi.ac.cy
with the following subject format: CHILD’S NAME & SURNAME – CLASS
Example: Georgia Nikolaou – STA1 / SkyTeens A1

* Kindly ensure that the photograph is a close-up, clearly showing the student’s face and does not exceed 150KB in file size.

Thank you for your cooperation.

Sincerely,
Xenia Tsolaki Metaxa

PARENTS-TEACHERS MEETING – MARCH 2024

March 19, 2024

* English Text Follows

ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΤΟ XTMPI
Μην χάσετε την μέρα «ενδυνάμωσης» γονέων και μαθητών!

Ημέρα: Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024
Ώρα Συνάντησης Γονέων/Καθηγητών: 8:30 π.μ. – 12:00 π.μ. & 2:00 μ.μ. – 7:00 μ.μ.
(για τις διαθέσιμες ώρες των καθηγητών παρακαλώ ελέγξτε τον πιο κάτω πίνακα)
Ώρα Έκθεσης Καριέρας: 3:00 μ.μ. – 6:30 μ.μ.
Τοποθεσία: Κεντρικό κτίριο XTMPI (Cafeteria)

Αγαπητοί  γονείς και κηδεμόνες,

Σας περιμένουμε να συζητήσουμε την πρόοδο των παιδιών σας. Πιστεύουμε ότι η καλή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ μας θα εξασφαλίσει στα παιδιά σας την καλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και ένα λαμπρό προσωπικό και ακαδημαϊκό μέλλον.

Επίσης, κατά την διάρκεια της απογευματινής συνάντησης, μαθητές και γονείς θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε την Έκθεση Καριέρας για να συνομιλήσετε με επαγγελματίες από διάφορους κλάδους οι οποίοι θα βοηθήσουν τα παιδιά σας να επιλέξουν την μελλοντική τους καριέρα. Επίσης θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις πιο κάτω παρουσιάσεις:

 • 15:00-15:20 Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας στην Ελβετία από τον κ. Ευγένιο Σάββα.
 • 16:00-16:20 Σημαντική ανακοίνωση για την αναγνώριση των εξωτερικών εξετάσεων Αγγλικής γλώσσας GCELE.
 • 16:20-16:40 Εξ ’αποστάσεως Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα στην Εκπαίδευση από την Δρ. Jody Wood του Saint Louis University στην Αμερική.
 • 17:30-17:50 Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας στην Ελβετία από τον κ. Ευγένιο Σάββα.

Σας περιμένουμε με χαρά!!!
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

EXPANDING THE HORIZONS
PARENT TEACHER MEETING & CAREERS FAIR AT XTMPI
Don’t miss the parent and student “empowerment” day!

Day: Wednesday, March 20th 2024
Parent/Teacher Meeting Time: 8:30 am – 12:00 am & 2:00 pm – 7:00 pm
(for the available hours of our teachers please check the timetable below)
Careers Fair Time: 3:00 pm – 6:30 pm
Location: XTMPI Main Building (Cafeteria)

Dear parents and guardians,

We look forward to discussing your children’s progress. We believe that good cooperation and communication between us will ensure your children the best educational experience and a bright personal and academic future.

Also, during the afternoon meeting, students and parents will have the opportunity to visit the Careers Fair to talk to professionals from various industries who will help your children choose their future career. You will also have the opportunity to attend the following presentations:

 • 15:00-15:20 Business and Hospitality Management Studies in Switzerland by Mr. Evgenios Savvas.
 • 16:00-16:20 Important announcement on the recognition of GCELE external English language exams.
 • 16:20-16:40 Distance Postgraduate and PhD Programs in Education by Dr. Jody Wood of Saint Louis University in America.
 • 17:30-17:50 Business and Hospitality Management Studies in Switzerland by Mr. Evgenios Savvas.

We are expecting you!!!
Xenia Tsolaki Metaxa


PARENTS-TEACHERS MEETING – MARCH 2024

March 11, 2024

* English Text Follows

ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΤΟ XTMPI
Μην χάσετε την μέρα «ενδυνάμωσης» γονέων και μαθητών!

Ημέρα: Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024
Ώρα Συνάντησης Γονέων/Καθηγητών: 8:30 π.μ. – 12:00 π.μ. & 2:00 μ.μ. – 7:00 μ.μ.
(για τις απογευματινές διαθέσιμες ώρες των καθηγητών παρακαλώ ελέγξτε την πλατφόρμα μας – CLASSTER)
Ώρα Έκθεσης Καριέρας: 3:00 μ.μ. – 6:30 μ.μ.
Τοποθεσία: Κεντρικό κτίριο XTMPI (Cafeteria)

Αγαπητοί  γονείς και κηδεμόνες,

Σας περιμένουμε να συζητήσουμε την πρόοδο των παιδιών σας. Πιστεύουμε ότι η καλή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ μας θα εξασφαλίσει στα παιδιά σας την καλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και ένα λαμπρό προσωπικό και ακαδημαϊκό μέλλον.

Επίσης, κατά την διάρκεια της απογευματινής συνάντησης, μαθητές και γονείς θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε την Έκθεση Καριέρας για να συνομιλήσετε με επαγγελματίες από διάφορους κλάδους οι οποίοι θα βοηθήσουν τα παιδιά σας να επιλέξουν την μελλοντική τους καριέρα. Επίσης θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις πιο κάτω παρουσιάσεις:

 • Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας στην Ελβετία από τον κ. Ευγένιο Σάββα.
 • Εξ ’αποστάσεως Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα στην Εκπαίδευση από την Δρ. Jody Wood του Saint Louis University στην Αμερική.
 • Σημαντική ανακοίνωση για την αναγνώριση των εξωτερικών εξετάσεων Αγγλικής γλώσσας GCELE.
 • Ομιλίες από διάφορους άλλους επαγγελματίες σε διάφορους κλάδους.

Σας περιμένουμε με χαρά!!!
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

EXPANDING THE HORIZONS
PARENT TEACHER MEETING & CAREERS FAIR AT XTMPI
Don’t miss the parent and student “empowerment” day!

Day: Wednesday, March 20th 2024
Parent/Teacher Meeting Time: 8:30 am – 12:00 am & 2:00 pm – 7:00 pm
(for the available afternoon hours of our teacher please check our platform – CLASSTER)
Careers Fair Time: 3:00 pm – 6:30 pm
Location: XTMPI Main Building (Cafeteria)

Dear parents and guardians,

We look forward to discussing your children’s progress. We believe that good cooperation and communication between us will ensure your children the best educational experience and a bright personal and academic future.

Also, during the afternoon meeting, students and parents will have the opportunity to visit the Careers Fair to talk to professionals from various industries who will help your children choose their future career. You will also have the opportunity to attend the following presentations:

 • Business and Hospitality Management studies in Switzerland by Mr. Evgenios Savvas.
 • Distance Masters and Doctoral Programs in Education by Dr. Jody Wood of Saint Louis University in America.
 • Important announcement on the recognition of GCELE external English language exams.
 • Talks from various other professionals in various industries.

We are expecting you!!!
Xenia Tsolaki Metaxa


Presentation on Humanities by Dr. Xenia Tsolaki Metaxa

February 28, 2024

IMPORTANT ANNOUNCEMENT: EDUCATIONAL TRIP TO UCLAN UNIVERSITY CYPRUS ON FEBRUARY 7TH, 2024

January 25, 2024

* English Text Follows

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και μαθητές,

Είμαστε ενθουσιασμένοι να σας ανακοινώσουμε την ανερχόμενη μας εκπαιδευτική εκδρομή στο Πανεπιστήμιο UCLan Κύπρου, που έχει προγραμματιστεί για τις 7 Φεβρουαρίου 2024.

Αυτή η εκδρομή υπόσχεται να είναι μια πολύτιμη εμπειρία για τους μαθητές μας για να εξερευνήσουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να θέσουν σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με τα διάφορα προγράμματα και υποτροφίες που προσφέρονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ημερομηνία: 7 Φεβρουαρίου 2024
Ώρα αναχώρησης: 12:30 μ.μ. (από το φροντιστήριο μας)

Για μαθητές/τριες IGCSE:

 • Το ταξίδι είναι υποχρεωτικό.
 • Οι μόνες επιτρεπόμενες απουσίες θα γίνονται σε όσους έχουν σημαντικό πρόβλημα απουσιών στο σχολείο.

Για μαθητές/τριες SkyWalkers B:

 • Το ταξίδι συνιστάται αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.

Για να φύγουν οι μαθητές από το πρωινό τους σχολείο στις 12:00 την ημέρα την εκδρομής, οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να λάβουν ειδικό χαρτί άδειας από τη γραμματεία του σχολείου. Αφού υπογράψουν το έγγραφο άδειας, οι γονείς θα πρέπει να το επιστρέψουν μαζί με τη συνημμένη επιστολή που παρέχεται από εμάς.

Πιστεύουμε ότι αυτό το ταξίδι θα συμβάλει σημαντικά στην εκπαιδευτική ανάπτυξη των μαθητών μας και εκτιμούμε τη συνεργασία σας για να διασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους σε αυτή.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας.

——————–

Dear Parents, Guardians and Students,

We are excited to announce our upcoming educational trip to UCLan University Cyprus, scheduled for the 7th of February 2024.

This field trip promises to be a valuable experience for our students to explore higher education degrees and ask important questions about the various programs and scholarships on offer.

DETAILS OF THE TRIP

Date: 7th February 2024
Departure Time: 12:30 PM (from our institute)

For IGCSE students:

 • The trip is
 • The only absences allowed will be granted to those who have a considerable problem with absences at school.

For SkyWalkers B students:

 • The trip is recommended but not mandatory.

In order for students to leave their morning school at 12:00 PM on the day of the trip, parents/guardians must obtain a special permission paper from the school secretariat. After signing the permission paper, parents should return it along with the attached letter provided by us.

We believe this trip will contribute significantly to the educational development of our students. We appreciate your cooperation in ensuring that all necessary steps are taken to facilitate their participation in this enriching experience.

If you have any questions or concerns, please feel free to contact us.

Thank you for your continued support.

Best Regards,

Stelios Georgiou
Educational Advisor
Skywalkers Educational Services – XTMPI
www.xtmpi.ac.cy │ +357 25 316015 │ +357 25 879119

SEASON’S GREETINGS! – DECEMBER 2023 SKYWALKERS NEWSLETTER

December 27, 2023

* English Text Follows

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά και οι Skywalkers σας εύχονται τις πιο φανταστικές γιορτές.

Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να θυμηθούμε τι έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα και να ενθαρρύνουμε τους εαυτούς μας με νέους στόχους για το νέο έτος.

Πατήστε πιο κάτω για να δείτε το Newsletter μας!

——————–

Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute and the Skywalkers wish you the most amazing festive holidays.

This is the best time to reflect on what we have achieved and encourage ourselves with new goals for the new year.

Click below to access our Newsletter!

XTMPI CHRISTMAS CHOIRS 2023

December 6, 2023* English Text Follows

Χριστουγεννιάτικες χορωδίες στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά! 21 & 22 Δεκεμβρίου.

Αγαπητοί SkyParents,

Με μεγάλη χαρά, σας προσκαλούμε στις Χριστουγεννιάτικες Χορωδίες μας που έχουν απώτερο σκοπό την διασκέδαση και φιλανθρωπία! Επισκεφθείτε μας και νιώστε τη χριστουγεννιάτικη χαρά και λάμψη, στη ζωή σας και στη ζωή των παιδιών σας!

Φέτος, ακολουθώντας τις προτάσεις της κυρίας Ξενίας για τη δημιουργία ευχάριστων αναμνήσεων με τα παιδιά σας, σας προσκαλούμε και εσάς (γονείς, παππούδες, γιαγιάδες κλπ.), να μην έρθετε απλά για να τις παρακολουθήσετε, αλλά:

 • Να ντυθείτε με χριστουγεννιάτικα χρώματα, σκουφάκια και κασκόλ.
 • Να μάθετε τους στίχους των τραγουδιών από τους παρακάτω συνδέσμους.
 • Να συμμετάσχετε στο τραγούδι και το χορό μας την Πέμπτη και Παρασκευή 21 και 22 Δεκεμβρίου στις ώρες των τάξεων των παιδιών σας (3:00, 4:00, 5:00 και 6:00).

Christmas Songs Playlist (the lyrics can be found attached below)
https://vimeo.com/780268680

I Am Thankful Song
https://www.youtube.com/watch?v=cx7ZXL01LAw

Snowflake Song (to learn the moves)
https://youtu.be/tbbKjDjMDok

Τις συγκεκριμένες μέρες, κάθε ομάδα θα μπει πρώτα στην τάξη, θα πάρει τα τελικά διαγωνίσματα και τις τελικές οδηγίες, και θα βγει έξω για τις χορωδίες.

* Τα μικρά παιδιά SkyYoung C και Brainobrain, θα τραγουδήσουν την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου μεταξύ 3:00-4:00 στην καφετέρια του σχολείου μας, αλλά είναι ευπρόσδεκτα να συμμετάσχουν και στις μεγάλες χορωδίες στις 21 και 22.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης να μας στείλετε βιβλία και παιχνίδια που δεν χρειάζεστε πλέον, για το φιλανθρωπικό μας παζαράκι που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου και Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, και να συνεισφέρετε με την δική σας αγορά στο φιλανθρωπικό έργο μας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή σας υποστήριξη και αγάπη!

Ας δημιουργήσουμε μαζί ευχάριστες αναμνήσεις για τα παιδιά μας και για εμάς τους ίδιους, γιατί αυτή είναι πράγματι η μαγεία των Χριστουγέννων – αγάπη και χαρά που θα μας συντροφεύουν σε δύσκολες στιγμές, οδηγώντας μας πίσω στην ελπίδα και το φως!

Με σεβασμό, αγάπη και ευγνωμοσύνη,
Ξένια Τσολάκη Μετάξα και η εκπληκτική οικογένεια του XTMPI

——————–

Christmas Choirs at Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute! December 21 & 22.

Dear amazing SkyParents,

We happily invite you to our Christmas fun and charity choirs!

Join us and spread Christmas joy and sparkle to your lives and the lives of children! This year, following Mrs. Xenia’s suggestions of creating happy memories with our kids, we kindly ask you, the parents and why not, the grandparents, not only to come as observers to the choirs, but:

 • To dress in Christmas colors, hats, and scarves.
 • To learn the lyrics of the songs from the links below and
 • Participate in our singing and dancing on Thursday and Friday, December 21 and 22 at the times of your children’s classes (3:00, 4:00, 5:00, and 6:00).

Christmas Songs Playlist (the lyrics can be found attached below)
https://vimeo.com/780268680

I Am Thankful Song
https://www.youtube.com/watch?v=cx7ZXL01LAw

Snowflake Song (to learn the moves)
https://youtu.be/tbbKjDjMDok

On the specified days, each group will first enter the classroom, take the final tests and final instructions, and go outside for the choirs.

* The children of SkyYoung C and Brainobrain will sing on Wednesday, December 20, between 3:00-4:00 in the cafeteria of our school, but they are also welcome to participate in the choirs on the 21st and 22nd.

We also remind you to send us any unused books and toys, for our charity bazaar that will be held on Saturday December 9th, Thursday December 21st and Friday December 22nd, and contribute with your own purchase to our charitable work.

Thank you for your on-going support and love!

Let’s create happy memories together for our children and ourselves as this is indeed the magic of Christmas – love and joy that will accompany us all in difficult times, leading us back to hope and light!

With respect, love and gratitude,
Xenia Tsolaki Metaxa and the amazing XTMPI Family

XTMPI JANUARY 2024 EXTERNAL EXAMS SCHEDULE

November 21, 2023

* English Text Follows

Dear Students and Parents, please click below to access the XTMPI January 2024 External Exams Schedule.

Thank you.

——————–

Αγαπητοί Μαθητές/Μαθήτριες και Γονείς, παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένο το Πρόγραμμα Εξωτερικών Εξετάσεων Ιανουαρίου 2024.

Ευχαριστώ.

Best Regards,

Stelios Georgiou
Examinations Officer
Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute
www.xtmpi.ac.cy │ +357 25 316015 │ +357 25 879119

Pearson/Edexcel Centre – 97048 & 97159
AQA Centre – 74258
Cambridge Affiliated Centre – CY060

PARENTS-TEACHERS MEETING – NOVEMBER 2023

November 10, 2023

* English Text Follows

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 2023

Ημέρα: Σάββατο, 11 Νοεμβρίου
Ώρα: 2:00 – 4:00 & 5:00 – 7:00 μ.μ.

Αγαπητοί  γονείς,

Με χαρά σας προσκαλούμε στην 1η συνάντηση γονέων και καθηγητών, η οποία είναι σημαντική για την λεπτομερή ενημέρωση σας για την πρόοδο των παιδιών σας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, θα έχετε επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της κ. Ξένιας στις 4.00-5.00 μ.μ. με τίτλο:

«Ευτυχισμένα παιδιά, Επιτυχημένοι Ενήλικες»Σας περιμένουμε με χαρά!!!
Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

INVITATION – PARENTS – TEACHERS MEETING 2023

Date: Saturday, November 11th
Ώρα: 2:00 – 4:00 & 5:00 – 7:00 p.m.

Dear Parents,

We are delighted to invite you to our 1st parents-teachers meeting, which is important for the detailed information of your children’s progress.

During the meeting, you will also have the opportunity to enjoy Dr. Xenia’s presentation from 4:00 to 5:00 p.m. titled:

«Happy Children, Successful Adults»We are expecting you with a lot of joy!!!
Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute

IMPORTANT PRESENTATION FOR IGCSE ESL STUDENTS & PARENTS

October 25, 2023

* English Text Follows

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ IGCSE ΑΓΓΛΙΚΩΝ ESL
Τετάρτη 1 Νοεμβρίου και ώρα 18:30 στην καφετέρια μας.
Η παρουσία σας σε αυτή τη παρουσίαση είναι υποχρεωτική για να κατανοήσετε καλύτερα τη σημασία και τη δυσκολία των φετινών εξετάσεων.

——————–

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Καλώς ήρθατε στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά και συγχαρητήρια που καταφέρατε να φτάσετε στο υψηλότερο επίπεδο των Αγγλικών Εξετάσεων – IGCSE 2nd Language by Pearson / Edexcel.

Αυτή θα είναι μια πολύ απαιτητική ακαδημαϊκή χρονιά, επομένως πρέπει να ενημερωθείτε για τα υποχρεωτικά επιπλέον μαθήματα του έτους και τα εξεταστικά δοκίμια που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του!

Όλα τα επιπλέον μαθήματα είναι υποχρεωτικά και οι μαθητές **δεν μπορούν** να απουσιάζουν, γι’ αυτό σας παρακαλούμε εκ των προτέρων να σημειώσετε τις παρακάτω ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας.

Ευχαριστώ,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

IMPORTANT PRESENTATION FOR ENGLISH IGCSE STUDENTS & PARENTS
Wednesday, November 1st at 18:30 in our cafeteria.
Your presence at this presentation is mandatory to better understand the importance and difficulty of this year’s exams.

——————–

Dear parents and students,

Welcome to the new academic year and congratulations for making it to the highest level of English Exams – your university entry exams – IGCSE 2nd Language by Pearson / Edexcel.

This will be a very challenging academic year, so you need to be informed about the year’s compulsory extra lessons and mock exams that will take place throughout the year!

All extra lessons are mandatory, and students **cannot** be absent, so we kindly thank you in advance for adding the following dates to your calendar.

Thank you,
Xenia Tsolaki Metaxa

VERY IMPORTANT ANNOUNCEMENTS FOR PARENTS AND STUDENTS

October 20, 2023

* English Text Follows

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Τώρα που ο πρώτος ενάμιση μήνας της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 2023-2024 έχει ήδη περάσει, επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα πολύ σημαντικά θέματα:

1. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΚΑΙ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Σαν σχολείο και εξεταστικό κέντρο, φροντίζουμε πάντοτε να είμαστε ένα βήμα μπροστά, έτσι νιώθουμε την ανάγκη να προσφέρουμε ένα δοκιμαστικό  διαδικτυακό μάθημα για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά είναι έτοιμα σε ώρα ανάγκης να έχουν άψογη διαδικτυακή παρουσία στα μαθήματα μας.

Εάν η διαδικτυακή παρουσία δεν είναι εφικτή για τα παιδιά σας λόγω έλλειψης υπολογιστή κτλ. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με το να δώσουμε κάποιες άλλες επιλογές. Σε τέτοια περίπτωση παρακαλώ τηλεφωνήστε στην γραμματεία 25879119 ή 25316015 και μιλήστε με την κυρία Ντώνια ή την κυρία Θέκλα για λεπτομέρειες.

Σας παρακαλούμε να προσθέσετε την ημερομηνία στο ημερολόγιο σας και να ετοιμάσετε τα παιδιά σας από πριν για το μάθημα τους την Πέμπτη και Παρασκευή, 2 και 3 Νοέμβριου.

Για ποιοτικό μάθημα θα χρειαστούμε τα πιο κάτω:
-Ένα ήσυχο χώρο για το μάθημα. Μία καφετέρια η ένα εστιατόριο ΔΕΝ είναι κατάλληλος χώρος.
-Ένα υπολογιστή η tablet (μόνο για μικρότερα παιδιά).
– Ανοικτές κάμερες
*** για να διασφαλίσουμε την ποιότητα του μαθήματος και την συμμετοχή των μαθητών. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι φυσικά διασφαλισμένα ***
-Τα ακουστικά βελτιώνουν την ποιότητα της συμμετοχής των παιδιών σας ιδιαίτερα στην περίπτωση μικρών παιδιών εκτός και αν το παιδί βρίσκεται μόνο του σε ήσυχο δωμάτιο.
*** τα μικρόφωνα πρέπει να είναι σβηστά, εκτός αν τους δώσει το λόγο η δασκάλα ***
*** τα κινητά απαγορεύονται για διαδικτυακό μάθημα ***

2. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΡ. ΞΕΝΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΕΤΑΞΑ

Το Σάββατο, 11 Νοεμβρίου, σας καλούμε να έρθετε με χαμόγελο και θετική ενέργεια.
Θα έχετε την ευχαρίστηση να παρευρεθείτε σε ένα εργαστήρι-σεμινάριο διάρκειας μίας ώρας με την Δρ. Ξένια Τσολάκη Μεταξά και επίσης να έχετε και μία σύντομη συνάντηση με τους καθηγητές/καθηγήτριες των παιδιών σας για να συζητήσετε την ακαδημαϊκή τους πρόοδο.

Ώρα Σεμιναρίου: 4:00-5:00 μ.μ.
Τίτλος : 6 Μυστικά για Ευτυχισμένα Παιδιά και Γονείς
Συναντήσεις Γονέων Καθηγητών: 2:00-3.50 μμ. και 5:00-7:00 μμ.

3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ

 • Όλα τα βιβλία τους και τα τετράδια τους
 • Ξυσμένα μολύβια
 • Στυλό διαφόρων χρωμάτων
4. ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Έχουμε αυστηρούς κανονισμούς με τις απουσίες, όμως κατανοούμε το γεγονός ότι μερικές φορές αυτό είναι αναπόφευκτο (ιώσεις, πυρετός ή άλλα σοβαρά θέματα). Σε τέτοια περίπτωση, παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον καθηγητή μέσω CLASSTER.

Εάν το παιδί σας απουσιάζει, πρέπει πρώτα να παρακολουθήσει το μαγνητοσκοπημένο μάθημα (TEAMS, FILES, RECORDINGS) στο TEAMS και μετά να ακολουθήσει τα βήματα που του βάζει ο καθηγητής στο CLASSTER και να ολοκληρώσει με επιτυχία την εργασία του πριν από το επόμενο μάθημα.

5. ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Όλοι οι μαθητές πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν κάνει όλες τις εργασίες τους τουλάχιστον μια μέρα πριν από το μάθημα. (τα μεγαλύτερα παιδιά στέλνουν φωτογραφίες των ολοκληρωμένων εργασιών τους στους καθηγητές τους για να τους επιτρέψουν να δουν την διαδικασία της δουλειάς τους χωρίς να χάσουν χρόνο στην τάξη).

Αυτό είναι μια καταπληκτική τακτική, η οποία βοήθησε εκατοντάδες μαθητές μας να περάσουν τις πανεπιστημιακές τους εξετάσεις με μεγάλη επιτυχία.

Η κατ’ οίκον εργασία η οποία γίνεται την τελευταία στιγμή ή η αντιγραφή από συμμαθητές στην καφετέρια του σχολείου δεν είναι αποδεκτή τακτική στο σχολείο μας.

Επίσης, όλοι οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν τα μαθήματα τους μόνοι τους, έχοντας πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα CLASSTER χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους. Εάν δεν έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τους καθηγητές μας για υποστήριξη.

Στο φροντιστήριο μας, προσπαθούμε να κτίσουμε/προωθήσουμε την αυτονομία και την ανεξαρτησία. Βοηθήστε μας για να σας βοηθήσουμε. Φυσικά, τα μικρότερα παιδιά μπορεί να χρειάζονται κάποια υποστήριξη την ώρα μελέτης, όπως να διαβάζουν μεγαλόφωνα την ανάγνωση τους η να κάνουν quiz την ορθογραφία τους, όμως αργά και σταθερά όλα τα παιδιά θα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα.

Αν δυσκολεύεστε με αυτό, οι καθηγητές και καθηγήτριες μας καθώς και η ακαδημαϊκή μας διευθύντρια μπορούν να σας εισηγηθούν κάποιες λύσεις.

6. CLASSTER: Η ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΜΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ & MICROSOFT TEAMS

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την πλατφόρμα CLASSTER και την εφαρμογή Microsoft TEAMS, η κυρία Γεωργία Βρακέττα είναι διαθέσιμη κατόπιν ραντεβού κάθε τέταρτη 4:00-5:00 μ.μ.
Για βοήθεια, παρακαλώ όπως καλέσετε τη γραμματεία για να ζητήσετε ραντεβού στο 25879119 ή 25316015.

Είχαμε ήδη δύο συναντήσεις γονέων οι οποίες αφορούσαν την πλατφόρμα μας, όμως μπορείτε να μας επισκεφτείτε και ιδιωτικά κατόπιν ραντεβού.

Μαθαίνοντας πως να έχετε πρόσβαση στο CLASSTER από το τηλέφωνό σας, το tablet, τον φορητό υπολογιστή ή τον υπολογιστή σας, αυτό θα σας προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ακόλουθα:
 • Στην κατ’ οίκον εργασία του παιδιού σας.
 • Στις εξετάσεις των παιδιών σας, στους βαθμούς διαγωνισμάτων και στις κάρτες προόδου στο τέλος κάθε τριμήνου. (μόνο μέσω της ιστοσελίδας classter.com)
 • Στους λογαριασμούς πληρωμής. (μόνο μέσω της ιστοσελίδας xtmpi.classter.com)
 • Σε σημαντικά μηνύματα και ανακοινώσεις.
 • Στην εφαρμογή TEAMS ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την μαγνητοσκόπηση των μαθημάτων σε περίπτωση που το παιδί σας απουσιάζει από το μάθημα.
 • Σε διαδικτυακό μάθημα σε περίπτωση που το παιδί σας είναι άρρωστο (παρακαλώ ενημερώστε τον καθηγητή μέσω CLASSTER).
 • Επικοινωνία με τους καθηγητές μέσω μηνυμάτων.
 • Στα προγράμματα των παιδιών σας.
 • Στην τακτοποίηση των οικονομικών σας εκκρεμοτήτων μέσω της πλατφόρμας μας.
 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του παιδιού σας καθώς και τις δωρεάν εφαρμογές της Microsoft, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την υποστήριξή σας. Να θυμάστε πως, τα παιδιά σας είναι ικανά να κάνουν σπουδαία πράγματα.

Συνεχίστε να τα ενθαρρύνετε και να τα βοηθάτε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους!

——————–

VERY IMPORTANT ANNOUNCEMENTS FOR PARENTS AND STUDENTS
PLEASE READ CAREFULLY AND IN CASE OF QUESTIONS, GET IN TOUCH WITH OUR FRONT DESK!

Dear Parents,

Now that the first and a half month of the NEW Academic Year at XTMPI 2023-2024 is over, allow us to inform you of the following very important issues:

1. TRIAL ONLINE LESSON ON MICROSOFT TEAMS WILL TAKE PLACE ON THURSDAY, THE 2ND AND FRIDAY THE 3RD OF NOVEMBER

At XTMPI, we always like to be proactive, so we feel that we need to offer a trial online lesson to make sure your children are equipped for exceptional online attendance.

If ONLINE attendance is NOT possible due to a serious issue, (lack of laptops, internet, etc), we provide other options. PLEASE CALL the front DESK for more information at 25879119 or 25316015 and speak to Ms Tonia or Ms Thekla.

PLEASE save the DATE – Thursday, Friday, November 2nd & 3rd.

For quality online attendance, we require the following:
– A quiet space, appropriate for learning.
*** A café or restaurant IS NOT an appropriate space ***
– Either a computer OR laptop, or tablet (for younger kids).
– Camera must be turned ON.
*** We have a strict policy, to ensure personalised quality learning and participation.  Personal data safety is ensured ***
– Headphones improve the quality of participation especially with younger kids, but if the room is quiet, they can be optional.
*** Microphones must always be turned off, unless given permission by the teacher ***
*** Mobile phones are strictly not allowed ***

2. PARENT-TEACHER MEETING AND WORKSHOP/PRESENTATION BY OUR ACADEMIC DIRECTOR DR XENIA TSOLAKI METAXA

On Saturday, November 11th, save your smiles, energy, and precious time.
You will have the pleasure of attending a one-hour workshop/seminar by Dr. Xenia Tsolaki Metaxa and also the chance to discuss your children’s educational progress with us.

Seminar Time: 4:00-5:00 p.m.
Τitle: 6 Secrets for Happy Children and Parents
Parent-Teacher Meetings: 2:00-3:50 pm and 5:00-7:00 pm

3. CLASSROOM MUST-HAVES

 • Books and notebooks
 • Sharpened pencils
 • Blue, black, red, and green ink pens
4. ABSENCES

We have a strict policy with absences, but we do realize that sometimes they are unavoidable (viruses, fever or other serious issues).

In such a case, please inform the teacher on CLASSTER.

If your child is absent, they MUST WATCH THE TEAMS RECORDING of the lesson by going to their TEAMS Files and clicking on Recordings) and then follow the steps in their CLASSTER Homework to complete it before the next lesson.

5. HOMEWORK

All students must make sure they have done all their homework at least a day before the lesson, as older kids send pictures of their completed homework to their teachers to allow them to see the process of work without losing class time.

The above is an amazing habit, that has helped hundreds of our students and allowed them to pass their university exams with great success.

Last minute work or copying from classmates at the school cafeteria is not an accepted practice in our school.

Also, students should be in the position to do their homework on their own by accessing it from our online platform CLASSTER, with their XTMPI email and password. If they are not, please contact the teachers for support.

At XTMPI, we try to build autonomy and independence. Help us help you. Of course, younger kids may need some support with reading out loud and/or spelling quizzes, but slowly and steadily they should become independent.

If you have any difficulties with this, our teachers as well as our academic director can suggest some solutions.

6. CLASSTER: OUR PERSONALISED XTMPI EDUCATIONAL PLATFORM & MICROSOFT TEAMS

If you have any questions about CLASSTER and/or TEAMS, Miss Georgia Vraketta is available upon appointment every Wednesday, 4:00-5:00pm for assistance.
Please CALL our reception to request an appointment on 25879119 or 25316015.

We already had two parents’ meetings concerning our platform, but you are free to visit us privately on the above times.

Learning how to access CLASSTER from your phone, i-pad, laptop, computer, will offer you the ability to access the following:
 • your children’s homework
 • your children’s exam, test grades and progress/report cards at the end of each term
 • your financial accounts (only from the website xtmpi.classter.com )
 • important messages and announcements
 • TEAMS to watch the recording of each lesson in case your child is absent.
 • an online lesson in case your child is sick (inform the teacher on CLASSTER please)
 • contact teachers with messages.
 • your children’s timetables.
 • settlement of your financial issues through the platform.
 • your child’s XTMPI email and all the free Microsoft free applications you can download.

Thank you for your cooperation and support. Remember, your children are capable of great things.

Continue to encourage them and help them reach their full potential!

Best Regards,

Xenia Tsolaki Metaxa
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director – XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. in English Literature CCNY,  CUNY, USA

www.xtmpi.ac.cy

“where learning becomes an art”

INVITATION FOR UNIVERSITIES & SCHOLARSHIPS PRESENTATION

October 11, 2023* English text follows

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στις Παρουσίασεις Πανεπιστημίων για σπουδές στην Αγγλία, ΗΠΑ και Ουγγαρία που θα πραγματοποιηθούν στο  φροντιστήριό μας, την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου στις 15:00-16:00 και 17:30-18:30.

Ενημερωθείτε για όλα όσα πρέπει να ξέρετε για σπουδές στο εξωτερικό απο επίσημους εκπροσώπους των πανεπιστημίων, οι οποίοι θα σας εξηγήσουν τα πάντα για σπουδές σε αυτές τις χώρες καθώς και για το πώς να επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις/υποτροφίες στα δίδακτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 25879119 ή 25316015.

——————–

Dear Parents and Students,

It is with great pleasure that we would like to invite you to a Universities Presentation regarding studies in England, USA and Hungary that will take place here at Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute, on Wednesday 18 October at 15:00-16:00 and 17:30-18:30.

Find out everything you need to know about studying abroad from official representatives, who will explain everything about studying in these countries and how to take advantage of tuition discounts/scholarships.

For more information please do not hesitate to contact us on 25879119 or 25316015.

Best Regards,


Stelios Georgiou
Educational Advisor
Skywalkers Educational Services – XTMPI
www.xtmpi.ac.cy │ +357 25 316015 │ +357 25 879119

STUDENT 2023 UNIVERSITY EXHIBITION

October 11, 2023


* English Text Follows


Αγαπητοί μαθητές/τριες και γονείς,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την Έκθεση Πανεπιστημίων 2023 που πραγματοποιεί ο συνεργάτης μας – StudyNet Academic Consultants – την Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου στο Columbia Plaza από τις 15:00 έως τις 20:30.

Επισκεφθείτε μας για να ενημερωθείτε για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε μερικά από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου και να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, τα δίδακτρα, τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή από τους επίσημους εκπροσώπους των πανεπιστημίων.

Στην έκθεση θα συμμετάσχουν περισσότερα από 70 πανεπιστήμια από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, οι ΗΠΑ, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Τσεχία, η Ελβετία και η Κύπρος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα της Έκθεσης στο Facebook:
Φοιτητής 2023 | Student 2023 | Facebook

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 25 879119 και 25 316015.

——————–

Dear Prospective Students and Parents,

We would like to inform you about the STUDENT 2023 UNIVERSITY EXHIBITION that our partner – StudyNet Academic Consultants – is having on Thursday, 19th of October at Columbia Plaza from 15:00-20:30.

Visit the exhibition to find out about the undergraduate and postgraduate study programs at some of the world’s top universities and learn about application procedures, tuition fees, scholarships and student life from the universities’ official representatives.

More than 70 universities from countries such as the United Kingdom, Netherlands, U.S.A., Hungary, Italy, Czech Republic, Switzerland and Cyprus will participate in the exhibition.

For more details visit the Exhibition’s Facebook page:
Φοιτητής 2023 | Student 2023 | Facebook

For more information, please contact us on 25 879119 and 25 316015.

Best Regards,

Stelios Georgiou
Educational Advisor
Skywalkers Educational Services – XTMPI
www.xtmpi.ac.cy │ +357 25 316015 │ +357 25 879119

IMPORTANT PRESENTATION FOR IGCSE EFL STUDENTS & PARENTS

October 9, 2023

* English Text Follows

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ IGCSE ΑΓΓΛΙΚΩΝ EFL
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 18:30 στην καφετέρια μας.
Η παρουσία σας σε αυτή τη παρουσίαση είναι υποχρεωτική για να κατανοήσετε καλύτερα τη σημασία και τη δυσκολία των φετινών εξετάσεων.

——————–

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Καλώς ήρθατε στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά και συγχαρητήρια που καταφέρατε να φτάσετε στο υψηλότερο επίπεδο των Αγγλικών Εξετάσεων – IGCSE 1st & 2nd Language by Pearson / Edexcel.

Αυτή θα είναι μια πολύ απαιτητική ακαδημαϊκή χρονιά, επομένως πρέπει να ενημερωθείτε για τα υποχρεωτικά επιπλέον μαθήματα του έτους και τα εξεταστικά δοκίμια που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του!

Όλα τα επιπλέον μαθήματα είναι υποχρεωτικά και οι μαθητές **δεν μπορούν** να απουσιάζουν, γι’ αυτό σας παρακαλούμε εκ των προτέρων να σημειώσετε τις παρακάτω ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας.

Ευχαριστώ,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

IMPORTANT PRESENTATION FOR ENGLISH IGCSE STUDENTS & PARENTS
Wednesday, October 25th at 18:30 in our cafeteria.
Your presence at this presentation is mandatory to better understand the importance and difficulty of this year’s exams.

——————–

Dear parents and students,

Welcome to the new academic year and congratulations for making it to the highest level of English Exams – your university entry exams – IGCSE 1st & 2nd Language by Pearson / Edexcel.

This will be a very challenging academic year, so you need to be informed about the year’s compulsory extra lessons and mock exams that will take place throughout the year!

All extra lessons are mandatory, and students **cannot** be absent, so we kindly thank you in advance for adding the following dates to your calendar.

Thank you,
Xenia Tsolaki Metaxa

NEW OCTOBER PROGRAMS FOR ADULTS

September 28, 2023

NEW OCTOBER PROGRAMS FOR ADULTS 2023-2024
NEA TMHMATA ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2023-2024

DISCOUNTS FOR PARENTS OF OUR STUDENTS
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

ENROL NOW! LIMITED POSITIONS!
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ! ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ!

With experience, knowledge and above all love for what we do, we inform you about the new classes:
Με εμπειρία, γνώσεις και πάνω απ’ όλα αγάπη γι’ αυτό που κάνουμε, το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά θα ξεκινήσει  νέα τμήματα στα πιο κάτω θέματα:

ENGLISH – ΑΓΓΛΙΚΑ

English Pre-Elementary(A2)

Δευτέρα & Πέμπτη/Monday & Thursday 8:30-9:30

English Intermediate (B1)

Δευτέρα & Πέμπτη/Monday & Thursday 8:30-9:30

FRENCH – ΓΑΛΛΙΚΑ

French for Beginners

Τρίτη & Παρασκευή/Tuesday & Friday 6:30-7:30

GREEK – ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Greek for Beginners

Τρίτη & Παρασκευή/Tuesday & Friday 4:30-5:30

Greek for Elementary

Τρίτη & Παρασκευή/Tuesday & Friday 5:30-6:30

RUSSIAN – ΡΩΣΣΙΚΑ

Russian for Beginners/Αρχάριοι

Τρίτη & Παρασκευή/Tuesday & Friday 7:30-8:30

ITALIAN – ΙΤΑΛΙΚΑ

Ιtalian for Beginners/Αρχάριοι

Δευτέρα & Τετάρτη/Monday & Wednesday 6:30-7:30

…where learning becomes an art!!!

INVITATION FOR SYLLABUS AWARENESS AND METHODOLOGY OF TEACHING (SKYYOUNG D & SKYKIDS A)

September 22, 2023

* English Text Follows

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (SKYYOUNG D & SKYKIDS A)

Αγαπητοί Γονείς των παιδιών της SkyYoung D και SkyKids A,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε σε μια ενημέρωση που αφορά την φετινή ύλη των παιδιών σας καθώς και την προσέγγιση διδασκαλίας του φροντιστηρίου μας.

Η παρουσίαση αυτή θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη στις 5:00.

Κατά την συνάντηση αυτή θα ενημερωθείτε για τις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε και για καλύτερη δική σας προσέγγιση μελέτης στο σπίτι. Στόχος της συνάντησης δεν είναι να ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας (αυτό θα γίνει στην συνάντηση γονέων τον Νοέμβρη).

Κατά την διάρκεια των 34 ετών λειτουργίας μας έχουμε δει ότι η σωστή και έγκαιρη συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών είναι απόλυτα σημαντική για την επιτυχία των παιδιών σας και θα χαρούμε να μοιραστούμε μαζί σας την δική μας εμπειρία και να ακούσουμε και από σας την εμπειρία που έχετε στο σπίτι με τα παιδιά σας όσον αφορά τα Αγγλικά.

Για τους πιο πάνω λόγους θεωρούμε ότι η παρουσία σας είναι σημαντική.
Παρακαλώ όπως μας πάρετε ένα τηλέφωνο στο 25879119 ή 25316015 για να μας ενημερώσετε εάν θα παρευρεθείτε.

Ευχαριστώ,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

INVITATION FOR SYLLABUS AWARENESS AND METHODOLOGY OF TEACHING (SKYYOUNG D & SKYKIDS A)

Dear Parents of SkyYoung D and SkyKids A students,

We are pleased to invite you to a meeting regarding an update in this year’s material as well as the teaching approach of our school.

This meeting will take place on Wednesday September 27th, at 5:00.

During this meeting you will be informed about the different teaching methods we use and how your children will best approach their home study. The purpose of the meeting is not to update you on your children’s progress (this will be done during our Parent/Teacher meeting in November).

During our 34 years of operation we have seen that the right and timely cooperation of parents and teachers is absolutely beneficial for the success of your children. We will be happy to share with you our own experience and to hear from you how your children approach their English lesson.

For the above reasons, we consider your presence mandatory.
Please call us on 25879119 or 25316015 to inform us know whether you will be attending.

Thank you,
Xenia Tsolaki Metaxa

XTMPI AUTUMN 2023 EXTERNAL EXAMS SCHEDULE

September 19, 2023

* English Text Follows

Dear Students and Parents, please click below to access the XTMPI Autumn 2023 External Exams Schedule.

Thank you.

——————–

Αγαπητοί Μαθητές/Μαθήτριες και Γονείς, παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένο το Πρόγραμμα Εξωτερικών Εξετάσεων Φθινοπώρου 2023.

Ευχαριστώ.

Best Regards,

Stelios Georgiou
Examinations Officer
Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute
www.xtmpi.ac.cy │ +357 25 316015 │ +357 25 879119

Pearson/Edexcel Centre – 97048 & 97159
AQA Centre – 74258
Cambridge Affiliated Centre – CY060

BACK TO SCHOOL – 4TH, 5TH & 6TH OF SEPTEMBER 2023

August 25, 2023

* English Text Follows

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 4Η, 5Η & 6Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Αγαπητοί γονείς / μαθητές,

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε πίσω στο σχολείο μας και σας ευχόμαστε μια υπέροχη ακαδημαϊκή χρονιά!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 4 Σεπτεμβρίου (Δευτέρα) και στις 5 Σεπτεμβρίου (Τρίτη).
Τα τμήματα της κυρίας Ξένιας αρχίζουν στις 6 Σεπτεμβρίου (Τετάρτη).
* Τις μέρες και ώρες των μαθημάτων σας μπορείτε να τις βρείτε στο CLASSTER (στη κατηγορία Calendar & Timetable – Timetable).

Τα πιο κάτω μαθήματα θα ξεκινήσουν ως ακολούθως:

 • Daily Homework Club στις 7 Σεπτεμβρίου (Πέμπτη)
 • FunEcole A & B στις 11 Σεπτεμβρίου (Δευτέρα)
 • IELTS στις 13 Σεπτεμβρίου (Τετάρτη)
 • Russian Classes στις 2 Οκτωβρίου (Δευτέρα)
 • Speaking Classes (εκτός IGCSE Workshop) στις 2 Οκτωβρίου (Δευτέρα)
 • Adult Classes στις 2 Οκτωβρίου (Δευτέρα)

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ / ΕΙΣΟΔΟΙ & ΕΞΟΔΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Θα καλωσορίσουμε τα παιδιά σας και εσάς στο θεατράκι του σχολείου και χώρο πρασίνου, στην πίσω αυλή (πάρκινγκ). Ακολούθως τα παιδιά θα οδηγηθούν στις τάξεις τους από τους καθηγητές τους μέσω της καφετέριας, που είναι και η επίσημη είσοδος του φροντιστηρίου για τους μαθητές. Τα παιδιά μετά το μάθημα τους θα αποχωρούν από τις τάξεις τους από τις πίσω σκάλες και εξόδους, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, και θα τα παραλαμβάνετε είτε από το θεατράκι, είτε από τον χώρο πρασίνου δίπλα από το παρκινγκ, είτε από την καφετέρια.
* Σημείωση: Παρακαλούμε όπως τα παιδιά βρίσκονται στην καφετέρια 5 λεπτά πριν το μάθημα τους και όπως τα παραλαμβάνετε 5 λεπτά μετά τη λήξη του μαθήματος. Για την ασφάλεια των μαθητών σε περίπτωση που καθυστερήσετε να τα παραλάβετε, παρακαλώ ενημερώστε την γραμματεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CLASSTER, TEAMS & MESSENGER
Όλοι οι γονείς και μαθητές ανεξαιρέτως, πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα CLASSTER (συνιστάται από το application & από το browser στο κινητό ή στον υπολογιστή σας), για περαιτέρω ενημέρωση. Οι κωδικοί πρόσβασης παραμένουν οι ίδιοι από την προηγούμενη χρονιά. Αν έχετε πρόβλημα, παρακαλώ αποταθείτε άμεσα στην γραμματεία.
Μέσω αυτής της πλατφόρμας, θα έχετε πρόσβαση στο ωρολόγιο πρόγραμμα των παιδιών σας, θα ενημερώνεστε άμεσα για τυχόν αργοπορία και απουσία στο μάθημα, θα πληροφορείστε για όλα τα ακαδημαϊκά θέματα και θα έχετε και την δυνατότητα πληρωμής διδάκτρων.
Επίσης, σημαντικό είναι όλα τα παιδιά να έχουν κατεβάσει την εφαρμογή TEAMS (που θα χρησιμοποιούν με τους ίδιους κωδικούς που έχουν για το CLASSTER) και τα πιο μεγάλα παιδιά (SkyTeens B/C, SkyWalkers, IGCSE etc.) να έχουν την εφαρμογή MESSENGER στα κινητά τους για πιο άμεση επικοινωνία με τους καθηγητές τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Μέχρι στιγμής έχουμε πάρει τα αποτελέσματα των IGCSE & A’LEVELS για τους απόφοιτους μας. Για ακόμα μια χρονιά είμαστε πολύ περήφανοι για τα άριστα και πέραν κάθε προσδοκίας τελικά αποτελέσματα των μαθητών μας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων GCELE (για τα επίπεδα 1-8) θα ανακοινωθούν πριν το  τέλος Οκτωβρίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Καλό θα ήταν όλα τα παιδιά της 1ης, 2ας και 3ης λυκείου να κλείσουν έγκαιρα τα δωρεάν ραντεβού τους με τους συμβούλους σπουδών μας, για να διασφαλίσουν τις κατάλληλες πληροφορίες για το ότι έχει να κάνει με το ακαδημαϊκό τους μέλλον. Αυτό συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τις κατευθύνσεις στο σχολείο, ακαδημαϊκά τεστ προσωπικότητας, επιπλέον εξετάσεις/διπλώματα που θα χρειαστούν καθώς και αιτήσεις για εισδοχή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Επίσης, έχουμε την τιμή να λαμβάνουμε σημαντικά ποσά σε υποτροφίες για τους μαθητές μας, για Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Παράκληση μας είναι να εξοφλήσετε τις οφειλές σας (δίδακτρα, βιβλία) με απόλυτη ασφάλεια μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας JCC Smart https://www.jccsmart.com/e-bill/21184023, η μέσω κάρτας αφού τηλεφωνήσετε στο 25316015 ή στο 25879119 για να πάρετε τον κωδικό της οικογένειάς σας. Αυτό θα μειώσει την φυσική παρουσία για πληρωμές και θα βοηθήσει την γραμματεία μας να εξυπηρετήσει τόσο τα υφιστάμενα παιδιά και γονείς όσο και τα παιδιά που επισκέπτονται το σχολείο για νέες εγγραφές.

Με εκτίμηση,

Ξένια Τσολάκη Μεταξά
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. in English Literature CCNY, CUNY, USA

——————–

WELCOME BACK 4TH, 5TH & 6TH OF SEPTEMBER 2023

Dear parents / students,

It is with great joy that we welcome you back to our school, wishing you an excellent academic year ahead!

PLEASE BE INFORMED ABOUT THE FOLLOWING IMPORTANT ISSUES:

LESSONS START DATES
Lessons start on September 4th (Monday) and September 5th (Tuesday).
Mrs. Xenia’s classes start on September 6th (Wednesday).
* The days and times of your lessons can be found on CLASSTER (in the category Calendar & Timetable – Timetable).

The following courses will start as follows:

 • Daily Homework Club on September 7th (Thursday)
 • FunEcole A & B on September 11th (Monday)
 • IELTS on September 13th (Wednesday)
 • Russian Classes on October 2nd (Monday)
 • Speaking Classes (excluding IGCSE Workshop) on October 2nd (Monday)
 • Adult Classes on October 2nd (Monday)

STUDENTS WELCOMING / ENTRY & EXIT
We will welcome you and your children at the school theatre and green area, at the back of our institute (parking). Then, the children will be accompanied by their teachers to their classrooms through the cafeteria, which is the official entrance of our institute. After their lesson, students will leave their classrooms from the back stairs and exits, to avoid overcrowding, and you will pick them up either from the theatre, from the green area next to the parking lot, or from the cafeteria.
* Note: Please make sure that the children are in the cafeteria 5 minutes before their lesson and that you pick them up 5 minutes after the end of the lesson. In case you are late, for the safety of our students, please inform the front desk.

CLASSTER, TEAMS & MESSENGER APPLICATIONS
All parents and students must have access to the CLASSTER platform (recommended from the application and the browser on your mobile or computer devices), for further information. The passwords remain the same from last year. If you have a problem, contact our front desk.
Through this platform, you will have access to your children’s timetable, you will be informed immediately of any lateness or absence from class as well as all academic matters. You will also be able to pay tuition fees through this platform.
It is also important that all children have downloaded the TEAMS application (which they will use with the same credentials they have for CLASSTER) and older children (SkyTeens B/C, SkyWalkers, IGCSE etc.) the MESSENGER application on their mobiles, for a more immediate communication with their teachers.

EXAM RESULTS
Up until now, we have received the results of our graduate students for the IGCSE & A ’LEVELS exams. We are very proud of the excellent and beyond all expectations final results of our students. The results of the GCELE exams (for Levels 1-8) will be announced before the end of October.

EDUCATIONAL ADVICE & UNIVERSITY APPLICATIONS
It is advisable for all 1st, 2nd and 3rd high school students to book their free appointments with our academic advisors to ensure proper information regarding their academic future. This includes information on school orientations, academic personality tests, additional exams/diplomas that might be needed as well as applications for admission to universities abroad.
We are also honored to receive significant amounts in scholarships for universities in Cyprus, the United Kingdom, Switzerland and the United States of America.

PAYMENTS
Please arrange all outstanding tuition and book fees with safety, by calling us at 25316015 or 25879119 and making sure you have your family account and using it on the JCC Smart https://www.jccsmart.com/e-bill/21184023 or by credit card. This will minimize physical presence and allow our administration team to assist both existing children and parents as well as children visiting the school for new enrolments.

Best Regards,

Xenia Tsolaki Metaxa
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. in English Literature CCNY, CUNY, USA

EDUCATIONAL COUNSELLING SEMINAR AT XTMPI – THIS WEDNESDAY @ 17:00

July 18, 2023* English Text Follows

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

Τώρα που αποφοιτήσατε, με μεγάλη μου χαρά σας προσκαλώ στο σεμινάριο συμβουλευτικής που διοργανώνουμε αύριο, Τετάρτη (19 Ιουλίου) στις 17:00 εδώ στο φροντιστήριο μας.

Η επιλογή της σωστής επαγγελματικής πορείας είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρουν οι μαθητές στη ζωή τους και απαιτεί προσεκτική καθοδήγηση από ειδικούς στον τομέα.

Το σεμινάριο θα καλύψει μια σειρά επιλογών σπουδών (Κύπρος, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία και ΗΠΑ) καθώς και ευκαιρίες υποτροφιών που μπορεί να είναι διαθέσιμες σε εσάς. Επιπλέον, θα ενημερωθείτε για τυχόν περαιτέρω προσόντα που μπορεί να χρειαστείτε για να ενισχύσετε το ακαδημαϊκό σας πορτφόλιο.

Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεδρία θα είναι επωφελής για εσάς καθώς ο έμπειρος σύμβουλος μας θα μπορεί να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και μέσω τηλεφώνου για να σας μιλήσουμε λίγο περισσότερο για αυτήν την ευκαιρία.

——————–

Dear Students and Parents,

Now that you have graduated, it is my great pleasure to invite you to a career counselling session, this Wednesday (19th of July) at 17:00 here at XTMPI.

Choosing the right career path is one of the most important decisions that students have to make in their life, and it requires careful consideration and guidance from experts in the field.

The session will cover a range of study options (Cyprus, Greece, UK, Switzerland and USA) and also scholarship opportunities that may be available to you. Additionally, you will be informed about any further qualifications that you might need to strengthen your academic portfolio.

We believe that this session will be beneficial for you as our experienced career counsellor will be able to answer any questions you may have.

Thank you for your time and consideration, and we look forward to seeing you at the session. We will also be contacting you via phone to talk to you a bit more about this opportunity.

Best regards,

Xenia Tsolaki Metaxa
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. in English Literature CCNY, CUNY, USA

www.xtmpi.ac.cy
‘where learning becomes an art’

SUMMER WISHES & JULY 2023 SKYWALKERS NEWSLETTER

July 7, 2023

*English Text Follows

Αγαπητοί γονείς και φίλοι του XTMPI,

Ακόμη μία χρονιά έχει φτάσει στο τέλος της και νιώθω βαθιά την ανάγκη να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μέλος της εκπαιδευτικής μας οικογένειας.

Με αυτή την ευκαιρία, σας ευχόμαστε τις πιο φανταστικές καλοκαιρινές διακοπές δίπλα στα άτομα που αγαπάτε και με το καλό μια όμορφη επιστροφή στα μαθήματα σας τον Σεπτέμβριο.

Το Newsletter μας είναι διαθέσιμο πιο κάτω, για να σας θυμίζει τι κάνουμε στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά!

Με εκτίμηση,

Ξένια Τσολάκη Μεταξά
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. in English Literature CCNY,  CUNY, USA

——————–

Dear parents and friends of XTMPI,

Another year has come to an end and I feel a deep urge to thank you for being part of our educational community.

With this opportunity, we wish you the most amazing summer holidays next to the ones you love and a great return back to your lessons in September.

Our Newsletter is available below, to remind you what we do at Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute!

With kind regards,

Xenia Tsolaki Metaxa
Adjunct Professor SLU Saint Louis University, USA
Academic Director-XTMPI Private Institute
PhD in Education, Curriculum & Instruction, SLU, USA
M.A. in Teaching English as a Second Language MSU, USA
B.A. in English Literature CCNY,  CUNY, USA

XTMPI GRADUATION CEREMONY 2023

June 12, 2023

XTMPI GRADUATION CEREMONY 2023

Date: 15th of June 2023
Time: 6:00 PM
Location: Firefly Theatre at the XTMPI Garden Area

*English Text Follows

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Ακόμα ένα ακαδημαϊκό έτος έχει ολοκληρωθεί με αγάπη, πολλαπλές γνώσεις και πολλές όμορφες στιγμές. Είμαστε ευγνώμονες και πολύ χαρούμενοι για τον καθένα από εσάς, τις γνώσεις που αποκομίσατε, την αγάπη που δώσατε και πήρατε και θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε όπως σας αξίζει.

Γι’ αυτό νιώθουμε την ανάγκη να γιορτάσουμε κάθε στιγμή και να συγχαρούμε εσάς και την οικογένεια του σχολείου μας για τον αγώνα τους, για τη θετική τους ενέργεια και την ποιοτική εκπαίδευση που πρόσφεραν.

Σας προσκαλούμε στην Τελετή Αποφοίτησης XTMPI, στις 15 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ. στο FIREFLY THEATER, στους κήπους του σχολείου μας.

Ντυθείτε για να εντυπωσιάσετε και να είστε έτοιμοι για φωτογράφιση με τους συμμαθητές σας και τους δασκάλους σας.

Με εκτίμηση,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

Dear students,

Another year has been completed with love, knowledge and moments that gave us great joy. We are grateful and greatly happy for each and every one of you, for every new skill you gained and for all the love we shared.

That’s why we feel the need to celebrate and congratulate you and the XTMPI family  for the effort, the  positive energy and the quality education offered.

We invite you to the XTMPI Graduation Ceremony on June 15th, Thursday at 6:00 pm at the FIREFLY THEATER, at the XTMPI GARDENS.

Dress to impress and be ready for pictures with your classmates and your teachers.

Yours sincerely,
Xenia Tsolaki Metaxa

XTMPI SUMMER PARTY 2023

May 17, 2023

XTMPI SUMMER PARTY 2023

Date: 14th of June 2023
Time: 6:00 – 8:00 PM
Location: Firefly Theatre at the XTMPI Garden Area

*English Text Follows

Αγαπητοί γονείς, φίλοι του σχολείου μας και αγαπημένοι μας SKYWALKERS,

Ακόμα ένα ακαδημαϊκό έτος έχει ολοκληρωθεί με αγάπη, πολλαπλές γνώσεις και πολλές όμορφες στιγμές. Είμαστε ευγνώμονες και πολύ χαρούμενοι για τον καθένα από σας, τις γνώσεις που αποκομίσατε, την αγάπη που δώσατε και πήρατε και θέλουμε να σας δώσουμε χαρά όπως σας αξίζει, πριν το τέλος των μαθημάτων στις 24 Ιουνίου και πριν τις τελικές μας εξετάσεις Αγγλικών στις 26, 27, 28 και 29 Ιουνίου.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους σας, μαθητές & μαθήτριες και γονείς καθώς και στην οικογένεια του σχολείου μας για τη θετική ενέργεια, την προσπάθεια και την ποιοτική εκπαίδευση που πήρατε. Μπράβο Σας!!!

Σας προσκαλούμε όλους στο τελικό μας πάρτι, στις 14 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη, στις 6:00-8:00 μ.μ. στο FIREFLY THEATER, στους κήπους του σχολείου μας. Μην χάσετε αυτό το τελικό πάρτι αγάπης! Τέτοιες στιγμές μας χαλαρώνουν, μας δίνουν χαρά και μας βοηθούν να συνδεθούμε με τους καθηγητές και με τους συμμαθητές μας ακόμα περισσότερο.

Ντυθείτε για να εντυπωσιάσετε με τις φανελίτσες SKYWALKERS, και να είστε έτοιμοι για φωτογράφιση με τους συμμαθητές σας και τους δασκάλους σας. Καλό θα ήταν να μάθετε και στους γονείς σας τα τραγούδια (τα οποία θα βρείτε πιο κάτω) για να τα τραγουδήσουν μαζί μας. ** Βρείτε τα τραγούδια στο www.xtmpi.ac.cy στις ανακοινώσεις και στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα CLASSTER,  στο homework των παιδιών σας.

Με εκτίμηση,
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

_______________________________________________________________________________________

Dear students, parents, friends of school and beloved SKYWALKERS,

Another year has been completed with love, knowledge and moments that gave us great joy. We are grateful and greatly happy for each and every one of you, for every new skill you gained and for all the love we shared.

That’s why we feel the need to celebrate and congratulate you and the XTMPI family before our last lesson on the 24th of June and before our final English exams on the 26th, 27th, 28th and 29th of June. We need to show you our gratitude for the effort, the positive energy and the quality education offered. Congratulations to all of you for making it to the last month of your educational year!!!

We invite you to the XTMPI Summer Party on Wednesday June 14th, at 6:00-8:00 pm, at the FIREFLY THEATER, at the XTMPI GARDENS. Don’t miss this party of love and joy as such moments help us to connect with teachers and classmates and offer us special moments.

Dress to impress with your SKYWALKERS T-Shirts, learn your songs and be ready for pictures with your classmates and your teachers. It would be nice to teach your parents the lyrics of the songs too (which you can find below) so that they can sing along with all of us. ** Please find the songs on our website www.xtmpi.ac.cy in the announcement section and in your children’s homework section on CLASSTER.

Yours sincerely,
Xenia Tsolaki Metaxa

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ / IMPORTANT REMINDERS FOR JUNE

Τις τελευταίες μέρες μαθημάτων, 22 Πέμπτη και 23 Παρασκευή Ιουνίου, ΟΛΟΙ οι μαθητές θα πάρουν τα τελικά διαγωνίσματα και χαρτιά εισδοχής τους για τις τελικές τους εξετάσεις.

On the last day of classes, 22rd Thursday and 23th Friday of June, ALL students will receive their final tests and admission tickets for their exams.

Καλή επιτυχία σε όσους μαθητές δίνουν εξετάσεις στις 26, 27, 28 και 29 Ιουνίου.

*** ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΣΤΟ ΔΕΙΤΕ CLASSTER ΣΥΝΤΟΜΑ

Good luck to all the students who will be taking their GCELE exams on the 26th, 27th, 28th,and 29th of June. FOR DETAILS, CHECK CLASSTER SOON.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ / SUMMER PARTY PROGRAM 14 JUNE

6:00 pm
SkyWalkers Entrance
SkyYoung C/D Singing Joy
SkyKids A/B – Gratitude and other Songs
SkyKids C/SkyTeens A – Words of Gratitude and other Songs

Σας παρακαλώ τραγουδήστε μαζί μας στην γιορτή και δώστε στα παιδιά σας χαρά!

** ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ.

Επίσης Δείτε τα βίντεο με τους μαθητές μας να τραγουδούν και ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να μάθουν τα τραγούδια και τον όρκο των SKYWALKERS, τον οποίο μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

Please sing along with us the following songs and give your children joy!

Watch the videos and encourage your children to learn the songs and our SKYWALKERS OATH.

https://www.youtube.com/watch?v=OFCkJxojq6Y

SKYWALKERS OATH

We are the SKYWALKERS.
We are young, wonderful, loving and unique
We show empathy, patience and respect
We love, collaborate, accept and persevere
WE ARE THE SKYWALKERS:
WE DREAM, WE DARE, WE DO.

GCELE EXAMS TIMETABLE 2023

May 11, 2023

* English Text Follows

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές,

Παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένο το πρόγραμμα των εξωτερικών εξετάσεων GCELE.

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο εξέτασης, το οποίο θα λάβουν με το τελικό τους διαγώνισμα, στα τελευταία τους μαθήματα και να είναι εδώ 10 λεπτά πριν την εξέταση.

Παρακαλώ διευθετήστε τυχόν οφειλόμενα δίδακτρα μέχρι τότε.

Ευχαριστώ.
Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

Dear Parents and Students,

Please find attached the GCELE external examination program.

Students must have their exam admission ticket with them, which they will receive with their final test during their last lessons and be here 10 minutes before the exam.

Please settle any due fees by then.

Thank you.
Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute

XTMPI SUMMER 2023 EXTERNAL EXAMS SCHEDULE

May 3, 2023

* English Text Follows

Dear Students and Parents, please click below to access the XTMPI Summer 2023 External Exams Schedule.

Thank you.

——————–

Αγαπητοί Μαθητές/Μαθήτριες και Γονείς, παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένο το Πρόγραμμα Εξωτερικών Εξετάσεων Μαΐου & Ιουνίου 2023.

Ευχαριστώ.

Stelios Georgiou
Examinations Officer
Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute

Edexcel Centre – 97048 & 97159
AQA Centre – 74258
Cambridge Affiliated Centre – CY060

AGROS 2023 – IMPORTANT INFORMATION & SCHEDULE

April 20, 2023

*English Text Follows

Αγαπητοί μαθητές/τριες και γονείς,

Παρακαλώ βρείτε συννημένες τις οδηγίες και το πρόγραμμα για την εκπαιδευτική μας εκδρομή στον Αγρό.

——————–

Dear students and parents,

Please find attached the document that includes important information and the schedule for our character building trip to Agros.

Thank you.

Xenia Tsolaki Metaxa

HAPPY EASTER! – APRIL 2023 SKYWALKERS NEWSLETTER

April 12, 2023

*English Text Follows

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά και οι Skywalkers σας εύχονται τις πιο φανταστικές Πασχαλινές διακοπές.

Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να θυμηθούμε τι έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα και να ενδυναμώσουμε τους εαυτούς μας για να κλείσουμε όμορφα την ακαδημαϊκή μας χρονία.

Πατήστε πιο κάτω για να δείτε το Newsletter μας!

——————–

Xenia Tsolaki Metaxa Private Institute and the Skywalkers wish you the most amazing Easter holidays.

This is the best time to reflect on what we have achieved so far and empower ourselves to end this academic year successfully.

Click below to access our Newsletter!

PARENTS-TEACHERS MEETING 2023 – 5TH OF APRIL 2023

March 29, 2023

* English Text Follows

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 2023

Ημέρα: 5η Απριλίου – Τετάρτη
Ώρα: 10:30 π.μ – 11:30 π.μ. & 4:00 μ.μ – 7:30 μ.μ (ελεύθερη προσέλευση)
Η συνάντηση θα διεξαχθεί εντός του κτιρίου.

Αγαπητοί  γονείς και κηδεμόνες,

Με χαρά σας προσκαλούμε στη 2η συνάντηση γονέων-καθηγητών!

Σας περιμένουμε να συζητήσουμε την πρόοδο των παιδιών σας με τους καθηγητές/τριες τους. Πιστεύουμε ότι η καλή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ μας μπορεί να έχει τεράστια θετικά αποτελέσματα στις ζωές των παιδιών σας και στις τελικές τους εξετάσεις.

Επίσης, κατά την διάρκεια της συνάντησης, θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε την Έκθεση Ζωγραφικής της κυρίας Ευτυχίας Τουρναβίτη, στην ειδικά διαμορφωμένη καφετέρια του σχολείου μας.

Τα εγκαίνια τις έκθεσης θα τελέσει η τέως πρώτη κυρία Άντρη Αναστασιάδου και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ), κ. Ανδρέας Τσουλόφτας.

Η έκθεση θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, εφόσον 10% των πωλήσεων θα δοθούν στον Σύνδεσμο Στήριξης Αιματολογικών Ασθενών «Ύστερα Ήρθε η Άνοιξη».
https://www.facebook.com/istera.irthe.i.anixi/

Σας έχει ήδη σταλεί σχετική πρόσκληση στο CLASSTER και στα προσωπικά σας ηλεκτρονικά ταχυδρομεία.

Σας περιμένουμε με χαρά!!!
Ξένια Τσολάκη Μεταξά

——————–

INVITATION – PARENTS-TEACHERS MEETING 2023

Date: 5th of April – Wednesday
Time: 10:30 am – 11:30 am & 4:00 pm – 7:30 pm
The parents meeting will take place inside.

Dear Parents and Guardians,

We are pleased to invite you to our 2nd parents-teachers meeting!

Join us and discuss the progress of your child with the teachers. We strongly believe that good cooperation and communication between us can have huge beneficial effects on your students’ lives and their final exams.

During the meeting, you will also have the chance to visit the Art Exhibition of Ms. Eftihia Tournaviti, in the specially designed cafeteria of our school.

The exhibition’s opening ceremony will be held by the former first lady of Cyprus, Mrs. Andri Anastasiadou and the president of Limassol’s Chamber of Commerce and Industry, Mr. Andreas Tsouloftas.

The exhibition will have a charitable character, since 10% of sales will be donated to the Association for the Support of Hematology Patients “Ύστερα Ήρθε η Άνοιξη”.
https://www.facebook.com/istera.irthe.i.anixi/

You can also find the invitation on CLASSTER and in your personal email address.

We are looking forward to seeing you!!!
Xenia Tsolaki Metaxa