Καινούργιο τμήμα ΙELTS / New IELTS course

August 29, 2017

Καινούργιο τμήμα ΙELTS ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα 17:30-20:00. Σας περιμένουμε!!!

New IELTS course begins on the 4th of September. Lessons every Monday at 17:30-20:00.