Καλοκαιρινές Διακοπές / Summer Holidays

July 31, 2017

Το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό για τις θερινές διακοπές από την 1η Αυγούστου μέχρι την 24η Αυγούστου. Ανοίγουμε στις 25 Αυγούστου. Το σχολείο θα είναι επίσης ανοιχτό στις 23 Αυγούστου μεταξύ 4:00μμ και 7:00μμ για την εξυπηρέτησή σας.
Ευχαριστούμε!

Our school will be closed from the 1st of August until the 24th of August. We open on the 25th of August. The school will also be open on the 23rd of August at 4pm-7pm.
Thank you!